V etru
Nedeljska kuhinja
Domov

Kako se bo delil dobiček Pomurskih lekarn

16 januarja 2017 Aktualno Novice


Pomurske občine ustanoviteljice Pomurskih lekarn ostajajo neenotne o delitvi dobička tega javnega zavoda.  Kot smo poročali,  gre za štiri milijone evrov iz preteklih let. Polovico denarja naj bi Lekarne  namenile za razvoj, preostalo pa naj bi na predlog Mestne občine namenili za regijski projekt – Soboško jezero, čemur pa preostale občine ustanoviteljice nasprotujejo.

Mestna občina Murska Sobota je že pred letom dni predlagala, da bi 70 odstotkov dobička Pomurskih lekarn razdelili med občine ustanoviteljice, preostalo pa bi pustili javnemu zavodu za razvoj. V lekarnah so temu nasprotovali. Najprej je namreč treba spremeniti odlok o ustanovitvi, saj zakon o zavodih pravi, da se dobiček uporablja za razvoj dejavnosti, če ni v odloku o ustanovitvi odločeno drugače. Decembra lani je mestna občina predlagala delitev polovice presežka, vendar svetniki predloga niso sprejeli. Takrat je župan Aleksander Jevšek omenil tudi možnost, da občina podeli koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti na območju občine zasebniku. Po takratnih besedah župana naj bi vodstvo lekarn zaposlenim tudi dvignilo plače. Direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc je na očitke odgovarjal, da dviga plač ni bilo, da pa so izplačali spodbude za delo iz tržnega dela poslovanja, tako kot prejšnja leta, kar je možno do višine 30 odstotkov. Kot so se na pobudo Pomurskih lekarn dogovorili na zadnjem sestanku, na katerem so bili vodstvo zavoda, župani in člani sveta zavoda, bodo pripravili tri dokumente; novi predlog odloka, ki ga morajo sprejeti vsi občinski sveti občin ustanoviteljic, statut o ustanovitvi sveta ter družbeno pogodbo, ki bo urejala materialna razmerja med občinami ustanoviteljicami in Pomurskimi lekarnami. Največjo podporo naj bi imel predlog, po katerem bi dva milijona evrov razdelili med občine ustanoviteljice, in sicer po ključu števila prebivalcev. Nova seja sveta zavoda Pomurskih lekarn bo sicer 27. januarja. Če ne bo novih zapletov, bi lahko vse potrebne akte sprejeli v drugi polovici leta.