Domov

7 milijonov za namakalne sisteme

17 januarja 2017 Aktualno Novice


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, je razvoj namakanja za Slovenijo strateško pomemben, saj želijo pridelavo hrane rastlinskega izvora povečati. Izgradnja namakalnih sistemov pa naj bi omogočila višje in bolj stabilne pridelke pri rastlinski pridelavi tudi v sušnih obdobjih. Za gradnjo namakalnih sistemov v razpisu na voljo 7 milijonov nepovratnih sredstev.

 

Kot pravijo na ministrstvu, je kmetijstvo zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj občutljivimi gospodarskimi sektorji. Po projekcijah bodo predvidene podnebne spremembe povečale verjetnost pojava naravnih nesreč in neugodnih vremenskih razmer, kar bo vplivalo tudi na količino in kakovost pridelka ter lokacijo proizvodnje. Ker so potrebe na področju prilagajanja slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe velike, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z omenjenim javnim razpisom sledi strategiji razvoja kmetijstva do 2020 in spodbuja vlaganja v gradnjo namakalnih sistemov.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Slovenije, in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičeni stroški so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika, ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Podpora za izgradnjo namakalnih sistemov pri tem podukrepu je 100 odstotkov upravičenih stroškov. Vnos vloge v elektronski sistem, vlogo pa bo treba oddati tudi v fizični obliki, bo potekal od 6. februarja do vključno 21. aprila do polnoči.