Domov

Bo sredi Gornje Radgone krožišče ali semaforizirano križišče?

22 marca 2017 Aktualno Novice


V Gornji Radgoni se po obnovi Panonske ulice, ki naj bi se predvidoma končala do konca aprila, do takrat pa je cesta zaprta, obeta še preureditev križišča pri avtobusni postaji. Direkcija za infrastrukturo je že leta 2011 naročila izdelavo izvedbenih načrtov za rekonstrukcijo križišča, sama izvedba pa je predvidena kot 3. faza obnove Panonske ulice v sklopu obnove celotne državne ceste od mosta čez Muro do glavnega križišča na Partizanski cesti.

 

Študija optimalne ureditve križišča, ki jo je leta 2011 izdelal Center za gradnjo prometnic s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo iz Maribora je pokazala, da je najboljša rešitev krožišče. Rekonstrukcijo križišča bo Direkcija za infrastrukturo uvrstila v načrte razvojnih programov v prihodnjih letih pod pogojem, da občina Gornja Radgona nedvoumno opredeli, kakšno arhitekturno, urbano in tudi prometno ureditev centra mesta Gornja Radgona želi imeti v prihodnje. Od te odločitve pa je odvisno, ali bo Direkcija uporabila že izdelane izvedbene načrte za preureditev križišča v krožišče ali bo pričela postopke za preprojektiranje v smislu obnove in ohranitve obstoječega križišča s semaforji.

 

Ker pa je od izdelave študije in priprave projektne dokumentacije preteklo že 6 let in ker gre za ključno križišče v mestu Gornja Radgona, je občina pridobila dve dodatni strokovni mnenji, in sicer Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane in arhitekturnega Ateljeja Ostan Pavlin iz Ljubljane. Obe strokovno mnenji obravnavata izvedbo križišča tako z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa kot tudi z vidika arhitekturnega oblikovanja in umestitve v osrednji prostor mesta. Glede na trenutno stanje prometa in prometne varnosti, pa tudi zaradi predvidene prihodnje ureditve središča mesta Gornja Radgona obe strokovni mnenji trdita, da je najbolj optimalna izvedba križišča s semaforji. O tem bo na četrtkovi seji razpravljal tudi gornjeradgonski občinski svet.