V etru
Tako na to gledam jaz in kako na to gledate vi
Domov

Certifikat Excellent SME tudi za podjetje Benko-Tehna

24 januarja 2017 Aktualno Novice


Certifikat Excellent SME, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije ima v Sloveniji trenutno 850 družb in podjetnikov. Enajstim podjetjem, ki imajo certifikat najmanj zadnji dve leti, v zadnjem letu najvišjo bonitetno oceno 10, ob tem pa izpolnjujejo posebne finančne pogoje po metodologiji družbe Coface, je Gospodarska zbornica podelila nagrade. Med  enajstimi podjetji, ki so prejela dodatno potrditev ocene je edino pomursko podjetje Benko-tehna iz Puconec.

Gre za trgovsko, proizvodno in storitveno družinsko podjetje s 26 letno tradicijo, ki se ukvarja z obdelavo pločevine, rešetk, mrež, okovij za vrata in s storitvami obdelave po naročilu.

Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič je ob tem poudaril, da podjetja s certifikatom Excellent SME predstavljajo najbolj vitalen del slovenskega gospodarstva. Njihovi poslovni rezultati pa potrjujejo, da so bili v preteklih letih nadpovprečni, imajo dobro vizijo poslovanja in se zavedajo, da so sami nosilci sprememb.

Kriteriji, ki so jih na Gospodarski zbornici Slovenije upoštevali pri izbiri letošnjih nagrajencev, so neto marža, rast prihodkov glede na preteklo leto (pogoj je rast nad 10 odstotki), dobičkonosnost podjetja nad 10 odstotki in finančna moč podjetja (obseg poslovanja podjetja ter razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in kapitalom).

Imetniki certifikata imajo v primerjavi z ostalimi mikro, majhnimi in srednjimi družbami s prihodki nad 25.000 evrov v Sloveniji v povprečju devet odstotkov višje prihodke na zaposlenega, ustvarijo še enkrat višji dobiček na zaposlenega in imajo za šestino višjo dodano vrednost na zaposlenega.