V etru
Tako na to gledam jaz in kako na to gledate vi
Domov

Civilna iniciativa Apaške doline nadaljuje aktivnosti

1 februarja 2017 Aktualno Novice


Civilna iniciativa Apaške doline je občino Apače in Direkcijo za vode, sektor za območje reke Mure obvestila o opravljenih končnih vzdrževalnih delih na 11-mlinskem potoku v Vratjem vrhu. Prizadevajo si tudi za ponoven sestanek s pristojnimi, vendar se do včeraj niso uspeli dogovoriti za ponovno srečanje in pogovor.

Civilna iniciativa Apaške doline je z opravljenimi vzdrževalnimi deli na 11-mlinskem potoku v Vratjem vrhu sredi decembra lani vzpostavila pretočnost potoka v tistem delu. Sedaj še vedno vsakodnevno spremljajo stanje potoka. Kot pojasnjuje vodja iniciative Zlato Grilanc, je nadzor za spremljanje stanja potreben do vzpostavitve popolne minimalne pretočnosti, predpogoj pa je seveda zadostna količina pretoka reke Mure. Kljub temu, da je pretočnost delno vzpostavljena, pa je na trasi potrebno še izvesti nekaj del, večina je takšnih, da bi jih bilo treba opraviti čim prej, to je ob nizkem vodostaju reke Mure.

V Vratjem vrhu je treba očistiti kanal in urediti novi pohodniški most, pri iztoku potoka v Muro v Segovcih je nujna zamenjava pohodniškega mostu in aktiviranje varnostnega pretočnega kanala, zapornice in mlina. Nujna je tudi sanacija obstoječih mostov na potočni trasi, in sicer v Civilni iniciativi Apaške doline predlagajo, da se poišče sistemska rešitev in izdela terminski načrt obnov. Potreben je tudi pregled potočne trase in vzpostavitev zaporniškega sistema, določiti bo treba tudi upravljavca zaporniškega sistema Vratji Vrh. Civilna iniciativa Apaške doline pa pričakuje tudi čimprejšnji sestanek z županom Francem Pižmohtom in vodjo sektorja za območje reke Mure Direkcije za vode Antonom Kustecom.