Domov

Danes je mednarodni dan gozdov

21 marca 2017 Aktualno Novice


Na pobudo Generalne skupščine Združenih narodov je danes mednarodni dan gozdov, dan posvečen promociji in ozaveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda, kot enega najpomembnejših naravnih bogastev. Skupna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu je »Gozdovi in energija«.

Kot ob tem navajajo na Zavodu za gozdove, so gozdovi zelo pomemben svetovni vir obnovljive energije, saj predstavlja energija iz lesa približno 40 odstotkov svetovne oskrbe z obnovljivo energijo. Skoraj 50% svetovne proizvodnje lesa, ki znaša okoli 1.86 milijarde kubičnih metrov lesa, se uporablja kot energija za kuhanje, ogrevanje in proizvodnjo električne energije. Za 2,4 milijarde ljudi lesna kuriva pomenijo kuhan obrok, toplo vodo in topel dom.

V Sloveniji približno četrtino letne posekane količine lesa v gozdovih, ki je skupno dosegla v letu 2016 6,1 milijona kubičnih metrov lesa, porabimo v energetske namene, kažejo podatki Zavoda za gozdove. Les je ogljično nevtralen energijski vir, zato njegova energetska izraba ne prispeva k poslabšanju bilance toplogrednih plinov v ozračju in blaži posledice podnebnih sprememb. Ima pa lahko kurjenje lesa, ob uporabi neustreznih kurilnih naprav, negativne posledice za kakovost zraka v okolju. Predelava lesa v izdelke mora imeti prednost pred njegovim kurjenjem, saj je les, kot čudovit naravni material, smiselno uporabiti najprej za lesne izdelke z visoko dodano vrednostjo in kot energetski vir šele po koncu njihove življenjske dobe.