Domov

Danes je svetovni dan turističnih vodnikov

21 februarja 2017 Aktualno Novice


Leta 1990 je Svetovna zveza združenj turističnih vodnikov razglasila mednarodni dan turističnih vodnikov, ki ga praznujemo danes, 21. februarja. V prvem letu je sodelovalo 15 držav, nato pa se je iniciativa širila na vse več držav. Svetovna zveza turistične vodnike na ta dan spodbuja, naj se približajo lokalnim skupnostim ter pripravijo vodenja za invalide, otroke, partnerje iz sveta industrije, uradnike in splošno javnost. Dogodki na ta dan so namenjeni tudi lokalnim turističnim vodnikom, vključno s predstavitvami in tečaji.

V Pomurju sekcija lokalnih turističnih vodnikov deluje pod okriljem Pomurske turistične zveze, ki tudi skrbi za izobraževanje in pridobitev licence za lokalno vodenje v Pomurju. Sekcija se je ustanovila lani, ko je Pomurska turistična zveza uredila register lokalnih vodnikov, v katerem so bili posamezniki, ki so se izobrazili v preteklih letih. Kot pojasnjujejo v Pomurski turistični zvezi, imajo po ureditvi v registru okoli 70 lokalnih turističnih vodnikov, bilo jih je več kot 200. V sekcijo se vodniki vključujejo prostovoljno, vključeni pa so tudi vodniki z nacionalno licenco, ki vodijo po Pomurju. Tako imajo vsi možnost dodatnega izobraževanja, nadgrajevanja znanja in sodelovanja pri drugih aktivnosti, ki jih bo izvedla sekcija.

Prva večja aktivnost članov sekcije je bila izvedena lani septembra, ko so nekateri člani sekcije brezplačno vodili po Pomurju udeležence Mednarodnega dneva gluhih, ki je potekal v Murski Soboti. Vodja sekcije, Klaudija Pertoci, je organizirala vodenje 500 udeležencev in aktivirala 11 vodnikov, ki so jim s svojim znanjem predstavili Pomurje. Klaudija Pertoci pravi, da so nasmeh na obrazih, pohvale in zahvale včasih lahko vredne več kot dobro plačilo za ves vložen trud. Ob letošnjem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov je sekcija organizirala izobraževanje v okviru trajnostnega, sonaravnega oziroma zelenega turizma. Vloga turističnega vodnika pri oblikovanju tovrstnega turizma je zelo pomembna. Bistveno vprašanje, ki se je ob izobraževanju postavilo je bilo: Ali se vodnikov zavedamo svojega poslanstva?

Na Pomurski turistični zvezi se zavedajo, da je na področju lokalnega vodenja še vedno kar nekaj pomanjkljivosti, na katere je treba opozarjati. Pred kratim se je iztekla javna obravnava novega Zakona o spodbujanju turizma, v katerem se predlaga deregulacija poklica turistični vodnik. Na predlog so bile podane pripombe, ki bodo, upajo na Pomurski turistični zvezi, tudi upoštevane. Prav tako je slab nadzor nad enodnevnimi izletniki, ki prihajajo na območje brez vodnikov, posledično območja ne spoznajo na pravi način, se izgubljajo, prav lokalni vodniki jim lahko omogočijo pristnost doživetja in podajo zanimive informacije o turistični destinaciji. Vodniki se spopadajo tudi s težavami pri načinu izplačevanja vodenja, saj so z novimi predpisi onemogočili, da se vodenje izvaja kot dopolnilna dejavnost, ki je bila za lokalne vodnike najbolj ugodna rešitev, saj je lokalno vodenje trenutno zgolj dodaten zaslužek in le redki se z lokalnim vodenjem lahko preživljajo. V Pomurju je treba tudi spremeniti Odlok o lokalnem vodenju, na kar pa je treba počakati do sprejetja novega Zakona o spodbujanju turizma.