V etru
Vedro v dobro jutro
Domov

Delo v gozdu in na njivah: za seboj očistite cesto

20 marca 2017 Aktualno Novice


S pomladjo in toplejšim vremenom so kmetovalci začeli opravljati prva dela na kmetijskih zemljiščih. Pri tem pa se še vedno pogosto dogaja, da na ceste, kolesarske poti ali druge javne površine nanesejo zemljo oziroma blato. Tako onesnažene površine predstavljajo nevarnost za vse udeležence v prometu.

 

Zakon o cestah v svojem 5. členu prepoveduje ogrožanje varne uporabe javne ceste. Omenjeni člen med drugim določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano razsipati sipek material, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Preden se voznik vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažila vozišče. Prepovedano je tudi orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.

 

Posamezne občinske inšpekcijske službe zato pozivajo vse, ki se ukvarjajo z obdelavo kmetijskih in drugih površin, da varujejo poljske in druge javne poti, obcestne jarke in pripadajoči cestni svet tako, da ostanejo ti nepoškodovani. Material in pridelke naj nalagajo tako, da se ti med prevozom ne stresajo po poteh in javnih površinah, vozila in kmetijsko mehanizacijo naj pred odhodom na poti in ceste očistijo, če pa sta se zemlja ali blato vendarle stresla na asfaltne površine ter poljske in druge poti, naj te očistijo, poleg tega naj kmetijsko mehanizacijo obračajo na njivi in ne na cesti.