V etru
Napoved programa dežurnega novinarja
Domov

Do 8. maja glasovanje na EU projekte

30 marca 2017 Aktualno Novice


Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do 8. maja na spletni strani zbira glasove za izstopajoče evropske projekte v Sloveniji. Projekti, ki bodo zbrali največ glasov, se bodo predstavili 9. in 10. junija na dnevu odprtih vrat, ki so ga poimenovali EU projekt, moj projekt. Med projekti so tudi trije pomurski. 

Kot pojasnjujejo v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija končuje programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic Evropske unije. V tem obdobju se je v Sloveniji odvilo več kot 5700 projektov. Nekaj teh jih želijo predstaviti 9. in 10. junija na dnevih odprtih vrat EU projekt – moj projekt.  Predstavili se bodo posamezni regijski projekti, ki bodo na spletni strani Evropskih strukturnih in investicijskih skladov do 8. maja zbrali največ glasov, zmagovalce bodo razglasili dan pozneje. Predloge projektov so v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zbirali do 15. marca, med njimi pa so tudi trije, ki so se oziroma se še izvajajo v Pomurju.

Prvi projekt, za katerega lahko glasujejo obiskovalci spletne strani, je Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Projekt je predlagala Polona Köveš, ki pravi, da se je imela možnost prek projekta 3 mesece usposabljati na področju projektnega vodenja in je nato tudi uspešno pridobila svoj prvi projekt. Projekt je bil sicer namenjen vključevanju brezposelnih oseb, ki so na trgu dela prepoznane med najbolj ranljivimi, v usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. Vključene osebe so pod strokovnim vodstvom mentorja opravljale različne naloge, s katerimi so pridobile znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki so jim povečale zaposlitvene možnosti ter okrepile njihovo konkurenčnost na trgu dela za opravljanje tovrstnih ali podobnih del.

Možno je glasovati tudi za projekt Ustvarjam za zagon, kulturnik!, ki še poteka in ga je predlagala Ivana Stipić Lah, ki meni, da projekt z zanimivo vsebino povezuje lokalno skupnost in manjšinska društva ter omogoča pridobivanje novih veščin. V okviru projekta si projektni partnerji prizadevajo z delavnicami s področja kulture, medijev, radia, televizije, digitalnih umetnosti, filma, literature in založništva razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripadnike hrvaške in madžarske manjšine v Sloveniji  o medijih in avdiovizualni umetnosti ter s tem prispevati k boljši predstavitvi njihove kulture.

Tretji projekt, za katerega je možno glasovati, pa je Zaposli.me. Predlagala ga je Erika Hvala, ki izpostavlja, da je omenjen projekt eden redkih, ki pomaga osebam, starejšim od 30 let, lažje najti službo. Namen projekta je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let ali so stare 30 ali več let ter dolgotrajno brezposelne, obenem pa prek projekta z dodeljevanjem subvencij za zaposlitev motivirajo delodajalce za zaposlovanje prej omenjenih brezposelnih oseb.

Glasovanje, kot že omenjeno, traja do 8. maja, vsak dan pa lahko posamezen obiskovalcev glasuje samo za en projekt v vsaki regiji.