Domov

Družba Geoenergo končuje pripravljalna dela pri vrtinah

26 januarja 2017 Aktualno Novice


Iz družbe Geoenergo sporočajo, da bo prodaja surovega naravnega plina – pogodbo o tem so konec julija lani podpisali z družbo INA – stekla po končanju vseh potrebnih pripravljalnih del. Dodajajo, da bo koncesionar za dobavo surovega naravnega plina uporabil Inin obstoječi pridobivalni plinovod iz Lendave proti Hrvaški. 

V družbi Geoenergo navajajo še, da je pred začetkom proizvodnje iz dveh novih vrtin treba opraviti pripravljalna dela, ki potekajo že od lanskega avgusta, ko so uspešno opravili tlačni preizkus pridobivalnega plinovoda Lendava – Medžimurje. V sklopu teh del so, kot pojasnjujejo, novembra začeli aktivnosti na vrtini Pg-10. Ob koncu prve faze pripravljalnih del je na omenjeni vrtini treba to ponovno zatesniti, pred zatesnitvijo pa je iz varnostnih razlogov potrebna uporaba bakle. Ta je varnostni element, ki preprečuje, da bi zemeljski plin uhajal v okolje, pojasnjujejo v družbi Geoenergo.

Dodajajo, da bodo po končanih pripravljalnih delih prve faze na vrtini Pg-10 nadaljevali opremljanje vrtine z dodatnimi varnostnimi elementi, ki jih morajo namestiti pred začetkom testne proizvodnje. Do njenega začetka morajo dokončati gradnjo dveh priključkov plinovodov do obstoječe centralne plinske postaje za vrtini Pg-10 in Pg-11A. Opraviti morajo tudi vzdrževalna dela na obstoječi centralni plinski postaji in zgraditi povezavo med obstoječima plinovodoma DN150 in DN200, še pojasnjujejo v družbi Geoenergo.

Dodajajo, da z namenom rednega obveščanja javnosti v prostorih Petrol Geoterma v Mlinski ulici 5 v Lendavi deluje Info točka, ki je odprta vsako sredo med 15.00 in 17.00. Informacije so javnosti dostopne tudi na spletni strani www.slovenski-plin.si.