Domov

Ekološko kmetijstvo za razvoj Goričkega

5 marca 2018 Aktualno Novice


V okviru JR razpisa LAS GORIČKO je bil na razpisu uspešen projekt z naslovom “Ekološko kmetijstvo za razvoj Goričkega”. Partnerja projekta sta Grafična delavnica Animus, Marjan Dovidija, s.p. in Zadruga Panonski vrt, z.o.o., so.p.. Namen sodelovanja s Hiško z grička je v razvoju inovativnega partnerstva, ki bo povezoval znanje o ekološkem kmetijstvu z embalažo z okoljskim poudarkom in odkupovalca ekološke zelenjave. V inovativno partnerstvo se lahko vključijo vsi, ki jih zanima ekološko kmetijstvo. Krovni namen projekta je osveščanje o pomenu ekološkega kmetijstva, njegova prepoznavnost in spoznavanje njegovih načel, ki se zaradi trajnostne naravnanosti, najbolj vklapljajo v zavarovana območja, kakršno je Krajinski park Goričko. Cilji projekta so: vzpostavitev inovativnega partnerstva razvoj novih proizvodov tako na področju ekološkega kmetijstva kot na področju trajnostne okoljske embalaže in promocijskega materiala izvedba usposabljanj na tematiko ekološkega kmetijstva z namenom osveščanja in podajanja znanja na praktičnih primerih ter razvoj ekološkega kmetijstva