Domov

Filmski večeri za reko Muro

7 marca 2017 Aktualno Novice


Svetovna organizacija za naravo, Zveza društev Moja Mura in Društvo za proučevanje rib Slovenije pripravljajo v okviru kampanje Rešimo Muro – Ne Hidroelektrarni Hrastje-Mota filmske večere za reko Muro. Po Veržeju in Dobrovniku se filmski večeri nadaljujejo jutri v Ljutomeru, v četrtek v Križevcih pri Ljutomeru in v petek na Razkrižju.

Kot pravijo organizatorji, bi z gradnjo elektrarn na Muri trajno uničili edinstveni rečni ekosistem, kar je v nasprotju z evropsko naravovarstveno in vodno zakonodajo. Mura je v Sloveniji razglašena za območje Nature 2000 in je tudi osrednji del načrtovanega čezmejnega petdržavnega Biosfernega območja Mura–Drava–Donava pod zaščito Unesca. Vlada je lani potrdila nominacijo slovenskega dela reke Mure. Tudi temu namenjajo pozornost na filmskih večerih za reko Muro. Predavatelji opozarjajo na pomembnost reke Mure ter na izgubo naravnih vrednot in biološke pestrosti ob morebitni gradnji elektrarn, predstavljajo pa tudi alternativne energetske rešitve. Ob koncu filmskega večera predvajajo dokumentarni film Upor na Donavi režiserja Roberta Eppla. Po filmski projekciji in debati lahko udeleženci podpišejo peticijo za ohranitev reke Mure.

Kot pravi koordinatorica kampanje Rešimo Muro Andreja Slameršek, je reka Mura še zadnja velika prosto tekoča nižinska reka v Sloveniji, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi ter skupaj z Dravo in Donavo tvori rečno žilo, dolgo več kot 1000 kilometrov. Grozi ji uničenje s hidroenergetskimi jezovi. Trenutno poteka postopek celovite presoje vplivov na okolje za HE Hrastje-Mota. V okviru tega postopka je bilo izdelano okoljsko poročilo, katerega ugotovitev je, da bi poseg imel bistven vpliv (ocena D), kar pomeni, da ima poseg škodljive vplive na naravo, ki jih ni možno omiliti in je zato nesprejemljiv.

»Okoljsko poročilo je, čeprav ima oceno D, še vedno pomanjkljivo in po našem mnenju v določenih delih neustrezno presojano oziroma ocenjeno. Pripombe na okoljsko poročilo imamo zlasti v delih o vplivu na podzemne vode (pitna voda), kmetijstvo, gozdarstvo in naravo. Vpliv posega pa ocenjujemo z oceno E – uničujoči vpliv, saj vplivov HE na rečni ekosistem ni mogoče izravnati. Gre za nepovratno uničenje reke in ekosistemskih storitev, ki jih rečni ekosistem zagotavlja zlasti lokalnemu prebivalstvu«, še pravi Andreja Slameršek.

Filmski večeri v marcu so nadaljevanje filmske turneje za reko Muro, ki se je lanskega oktobra začela v Murski Soboti in novembra nadaljevala v Beltincih, zdaj pa nadaljuje svojo pot po 14 občinah v Pomurju, ki so del predlaganega biosfernega območja. Pretekli konec tedna sta tako bila filmska večera v Veržeju in Dobrovniku, jutri bo v Domu kulture v Ljutomeru, v četrtek v sejni sobi občine Križevci pri Ljutomeru, v petek pa v Knjižnici Razkrižje. Do konca meseca bodo filmski večeri še v Apačah, Črenšovcih, Turnišču, Lendavi, Veliki Polani, Šentilju, Gornji Radgoni, na Tišini in v Radencih.