V etru
Mali oglasi
Domov

Goričko drüjštvo za lepše vütro letos z okrnjenimi dogodki

19 junija 2021 Aktualno Novice


Goričko drüjštvo za lepše vütro, ki ohranja naravno in kulturno dediščino Krajinskega parka Goričko že od leta 2003, je po odpovedi večine lanskih dogodkov, za preostanek letošnjega leta previdno. Načrtujejo nekaj pohodov po Goričkem in sprehode z zeliščarjem, največji dogodek bo Den meštrov, na katerem se predstavljajo lokalni, Gorički rokodelci, sejmarji, kmetovalci.

Prve aktivnosti, ki si jih obetajo v Goričkem drüjštvu za lepše vütro in ki je tudi najbolj množično obiskala, so pohodi po Goričkem. Vsako leto izdajo Izkaznico pohodnika po Goričkem. Po besedah predsednice Marjetke Škafar upajo, da bo vsaj polovica za letos načrtovanih pohodov izpeljana. Podpredsednik društva Lovro Vehovar pripravlja mesečne sprehode z zeliščarjem v okolici gradu Grad, na katerih udeležencem predstavlja na območju rastoče užitne rastline in zelišča.
Jeseni načrtujejo ponovno Den meštrov, ki je lani odpadel, ker pa je to, večja prireditev, je predsednica društva po lanskih in letošnjih izkušnjah predvidna: »prireditev bomo morda združili ali s Praznikom buč v Bodoncih ali z Grajskim bazarjem pri gradu Grad. Prireditev smo uvrstili v naš načrt, bo pa vse odvisno od takratnih razmer.«
Letos so ponovno skupaj z Javnih zavodom Krajinski park Goričko razpisali izbor »Naj ograček z brajdo na Goričkon« – izbor najlepšega, najbolj raznovrstnega gospodinjskega vrta po izboru strokovne komisije v Krajinskem parku Goričko. Lastniki lahko prijavijo vrtove v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gospodinje ali gospodinjce, da pridelujejo hrano za družino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko. Komisija bo posebej pozorna tudi na “brajdo” in “lugaš” na vrtu ali ob hiši. Prijave zbirajo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko do konca junija, strokovna komisija si bo prijavljene vrtove ogledala predvidoma v začetku julija, zmagovalce pa bodo razglasili na Grajskem bazarju, 2. oktobra.
Ker so člani, skupno jih je v društvu okrog 40, izpostavili, da se med seboj slabo poznajo, zato so sklenili, da bodo štirikrat letni obiskali med seboj. »S tem se bomo bolj povezovali, mrežili, nek ponudnik bo lahko obiskovalcem priporočal ponudbo drugega, to bo tisto pravo mreženje, ki si ga vsi želimo,« napoveduje Škafarjeva.
Goričko drüjštvo za lepše vütro je nastalo kot nevladna organizacija, v sklopu projekta z ustanovitvijo Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Pozneje se je društvu pridružilo veliko rokodelcev in je delovala zelo močna rokodelska sekcija. »Žal opažamo, da rokodelska dejavnost s starejšimi člani izumira, zato je ena od nalog Goričkega drüjštva za lepše vütro, da bi te dejavnosti ohranili. Prizadevamo si, da bi skupaj s šolami v okviru naravoslovnih dni pokazali mladim te dejavnosti, da ne bi popolnoma izumrle,« pojasnjuje predsednika društva Marjetka Škafar.

VIR: Radio Murski val

Članek je objavljen tudi na STA: https://www.sta.si/2914438/po-sprostitvi-ukrepov-si-vec-dogajanja-obetajo-tudi-na-gorickem?q=gori%C4%8Dk