Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Gornjeradgonska šola postala članica Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope

Gornjeradgonska šola postala članica Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope

13 marca 2021 Aktualno Novice


Osnovna šola Gornja Radgona je postala članica Mreže demokratičnih šol Sveta Evrope. Ta skozi projekte in načela promovira demokracijo, razvijanje aktivnega državljanstva in povezanih vrednot ter skozi vzgojo in izobraževanje vpliva na potek grajenja teh vrednot in načel, pravi ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona Dejan Kokol.

Članstvo v Mreži demokratičnih šol Sveta Evrope je Osnovna šola Gornja Radgona dobila na osnovi prijave s predstavitvijo že izvedenih aktivnosti in sorodnih projektov, povezanih z razvijanjem demokratičnih kompetenc in načel Sveta Evrope. »Članstvo je pohvala in potrditev dobrega dela, saj smo v preteklosti izvedli veliko podobnih projektov, to je tudi ena od prednostnih nalog našega delovanja Hkrati pa članstvo pomeni zavezo, da bomo s poglobljenim razvijanjem demokratičnih načel in vrednost skozi različne projekte in aktivnosti na šoli nadaljevali,« pojasnjuje ravnatelj Dejan Kokol.

Osnovna šola Gornja Radgona tako kot ostale šole po Sloveniji vrsto let sodeluje v šolskem parlamentu, posebnost radgonske je šolska otroška vlada, ki jo bodo tudi v prihodnje poglobljeno razvijali, izpostavlja ravnatelj. Sodelovali so tudi v mednarodnem projektu razvijanja človekovih pravic Human Rights in Action. Pred leti so sodelovali tudi v nacionalnem projektu Postavimo šolsko ustavo, tako, da ima šola tudi šolsko ustavo. V lanskem šolskem letu je skupina učencev pod mentorstvom učiteljice Vere Granfol ozaveščala sošolce, prijatelje, družinske člane o pomenu globalnega delovanja, predvsem z vidika okolja. Lani so sodelovali tudi v širšem mednarodnem projektu digitalnega državljanstva. Osmošolci so spoznavali vidik digitalnega razvoja družbe in pomen državljanstva.

»Prednosti članstva v Mreži demokratičnih šol Sveta Evrope so, da smo videni, opaženi med drugimi članicami, šolami, da se lahko med seboj povezujemo in izmenjujemo različne dobre prakse tega delovanja,« meni ravnatelj. Dodaja, da bodo tudi v prihodnje še bolj vključili učence, jih spodbujali, da bodo prav oni pobudniki različnih aktivnosti. Z izkustvenim učenjem namreč želijo učence vzgojiti v aktivne državljane.

Manevrski prostor za to vidi ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona Dejan Kokol znotraj konteksta šolske vlade. Želijo si, da bi učenci, ki so demokratično imenovani kot predstavniki za posamezno področje, aktivno na njem delovali. »K temu jih spodbujamo in si želimo, da s tem, kar so si sami zadali za prioritetno področje, skušajo vplivati na učence, vodstvo šole, ki ima neposreden vpliv na odločitve, in da tudi poskušamo širše z lokalno skupnostjo povezati ta koncept demokratičnosti,« poudarja Kokol.

Ob tem spomni na projekt ACES, v okviru katerega so z različnimi pobudami in peticijami učenci naredili pozitivne premike. Eden od teh je že viden pri šolski zgradbi. S peticijo učencev so, tako je prepričan ravnatelj Dejan Kokol, prispevali, da se danes pri šoli gradi nova večnamenska športna dvorana.

VIR: Radio Murski val

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2878434/gornjeradgonska-sola-postala-clanica-mreze-demokraticnih-sol-sveta-evrope