Domov

Gospodarske spodbude za obmejno območje v Prekmurju

1 maja 2021 Aktualno Novice


Madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila objavila v Uradnem listu razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti na narodnostno mešanem območju. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Razpis za spodbujanje gospodarskih naložb objavljajo že več let zapored, kar predsednik krovne organizacije Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) in narodnostni poslanec Ferenc Horvath pozdravlja. Osnova za razpis je Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, ki ga je vlada potrdila lani, Horvath in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa sta pred nekaj tedni podpisala tudi dogovor za ta štiriletni program v skupnem znesku 2,8 milijona evrov.

Razpis je namenjen podjetnikom in ravno krepitev gospodarstva je po mnenju narodnostnega poslanca ena osnovnih dejavnosti, za katero si morajo poleg skupnosti prizadevati tudi lokalne skupnosti, razvojne agencije in pristojna ministrstva. Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so naselja v občinah Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. V razpisu bo na voljo 300.000 evrov. Izbrani prijavitelji bodo prejeli 75 odstotkov nepovratnih sredstev vrednosti naložbe, preostali delež pa morajo zagotoviti sami. Projekte bo potrebno zaključiti do konca septembra. Rok za prijavo je 31. maj, vloge pa bodo odpirali na sedežu PMSNS v Lendavi.

Vir: Radio Murski val

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2895298/na-voljo-gospodarske-spodbude-za-obmejno-obmocje-v-prekmurju?q=horvat