Domov

Govoriš kohezijsko?

6 marca 2019 Aktualno Novice


Lokalna razvojna fundacija za Pomurje je v okviru projekta „Govoriš kohezijsko?“ v Moravskih Toplicah organizirala regijski dogodek na temo evropskih kohezijskih sredstev s poudarkom na čezmejnem programu Slovenija – Madžarska. Udeležili so se ga tudi predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ob robu dogodka so podpisali dve pogodbi o sofinanciranju.

Udeleženci so predstavili nekatere dobre prakse na področju čezmejnega sodelovanja, predvsem v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija–Madžarska 2014–2020. V okviru čezmejnega programa Slovenija–Madžarska je za programsko obdobje do leta 2020 na dveh prioritetah na voljo nekaj manj kot 15 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ob robu dogodka so podpisali tudi dve pogodbi o sofinanciranju, in sicer za projekta HOUSES in SENS NETWORK.

V prvem bodo projekti partnerji integrirali kulturno in arhitekturno dediščino, zlasti podeželske hiše v skupne turistične ponudbe. Partnerja na slovenski strani sta Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. V projektu SENS NETWORK pa bodo povezali in usposobili socialna podjetja, ki že delujejo in tiste, ki se želijo usmeriti v to področje. Vodilni partner na slovenski strani je Lokalna razvojna fundacija za Pomurje.

S podpisom dveh pogodb je v okviru čezmejnega programa Slovenija – Madžarska pogodbeno vezanih že 92 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, kar ga uvršča med uspešnejše na ravni Evropske unije.