V etru
Pesem tedna
Domov

Izredne seje mestnega sveta na bo

27 januarja 2017 Aktualno Novice


Enajst svetnikov Mestne občine Murska Sobota je na župana naslovilo zahtevo za sklic izredne seje v zvezi z morebitno naselitvijo oseb pod mednarodno zaščito. Župan Mestne občine Murska Sobota  Aleksander Jevšek je zahtevo preučil in se v skladu z Ustavo, zakonsko ureditvijo ter občinskimi predpisi odločil, da izredna seja ni potrebna. Predlagani sklepi predlagateljev so v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ustavno in zakonsko ureditvijo ter civilizacijskimi normami, h katerim so se zavezali, je pojasnil Jevšek.

Zahtevo za sklic izredne seje mestnega sveta s točko dnevnega reda »Obravnava namere Vlade RS glede naselitve azilantov v stanovanje večstanovanjske stavbe na Lendavski ulici 17/b v Murski Soboti in morebitnih nadaljnjih namer nastanitev azilantov v Mestni občini Murska Sobota« je s podpisniki vložila svetniška skupina Slovenske demokratske stranke.

Kot so sporočili z Mestne občine, ob spoštovanju pravne države in upoštevaje določila 140. člena Ustave Republike Slovenije in Zakona o lokalni samoupravi, Mestna občina Murska Sobota ni pristojna za odločanje o temeljnih človekovih pravicah oseb s statusom mednarodne zaščite oziroma prosilcev za mednarodno zaščito. V skladu z navedenim, bi kakršnokoli odločanje o omejevanju z Ustavo RS in Zakonom o mednarodni zaščiti, zagotovljenih pravic osebam s statusom mednarodne zaščite pomenila ne le nedopusten poseg v pravice posameznikov, pač pa bi se organi Mestne občine Murska Sobota postavili nad civilizacijske norme h katerim se je družba zavezala z mednarodnimi pogodbami, ustavo in zakonsko ureditvijo, so dodali na občini.

Kot so še pojasnili, ne gre za razmere, ki bi utemeljevale sklic izredne seje mestnega sveta, zato te župan ne bo sklical. Bo pa na dnevni red 19. redne seje, ki bo 7. februarja uvrstil točko dnevnega reda, na kateri bo podana informacija o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov v trosobno stanovanje stanovanjskega bloka stanovanjskega bloka na Lendavski ul. 17/b v Murski Soboti, s ciljem celovite informiranosti občank in občanov Mestne občine Murska Sobota.