V etru
Najlepše želje s čestitkami in pozdravi / Alboom
Domov

Jutri se začne vnos zbirnih vlog

26 februarja 2017 Aktualno Novice


Jutri se začne nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja.  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja lani kmetom skupno izplačala za 262,7 milijona evrov sredstev, od tega 231 milijonov evrov evropskih. Za neposredna plačila je bilo namenjenih 139 milijonov evrov. 

 

Tudi letošnja tako imenovana subvencijska kampanja z vnosom zbirnih vlog prinaša nekatere novosti in spremembe. Prva je ta, da se kmetov na vnos ne bo treba naročati, ampak bodo obvestilo o terminu pri svojem kmetijskem svetovalcu dobili domov. Še pred samim vnosom pa bodo morali urediti vse podatke, potrebne na vnos. Kot je pojasnila kmetijska svetovalka Marjana Sovič s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota, je bilo lani v Pomurju spet opravljeno fotografiranje kmetijskih zemljišč. Zaradi neujemanj je v Pomurju blokiranih skoraj 40 odstotkov kmetijskih zemljišč in vnos zbirne vloge ni mogoč. Kmetovalci naj zato predhodno ustrezno uredijo podatke in GERKe v Registru kmetijskih gospodarstev, kar urejajo na Upravnih enotah.

Kmetovalci morajo na vnos prinesti tudi morebitno novo številko transakcijskega računa, če so le tega spremenili, če na vnos ne bo prišel nosilec kmetijskega gospodarstva, mora ta nekoga pisno pooblastiti, navesti bodo morali tudi točno število živali – prašičev, drobnice in konjev, kot je bilo na kmetijskem gospodarstvu 1. februarja, za govedo se to število vpiše samodejno iz registra. Na večjih njivah z več poljščinami morajo kmetje predhodno natančno izmeriti površino vsake od poljščin. Nekateri kmetje tudi med seboj zamenjajo kmetijska zemljišča, kar s prenosom GERkov uredijo na Upravni enoti. Ob tem morajo urediti tudi prenos plačilne pravice, kar storijo pri kmetijskem svetovalcu, vendar mora biti tam navzoč tudi tisti, ki je njivo predal. če plačilna pravica dve leti ne bo izkoriščena, torej izplačana, bo šel ta denar v nacionalno rezervo.

Marjana Sovič ob tem opozarja, da morajo tisti, ki so v sistemu KOPOP , predhodno urediti program aktivnosti ter imeti urejena analizo tal in gnojilne načrte za leto 2015 oziroma za 2016 tisti, ki so v program prvič vstopili lani. Novost je tudi pri ukrepih dobrobit živali, kjer se prašičem in govedu pridružuje še drobnica, za govedo in drobnico pa morajo kmetje obvezno še pred začetkom paše živali opraviti koprološko analizo. Sicer pa se paša se bo smela začeti pred vnosom zbirne vloge.

Vnos zbirne vloge bo mogoč do 6. maja (za drobnico do 5. maja), zamudni rok pa traja do 31. maja.