Domov

Kmalu obnova ceste v Kokoričih

20 aprila 2017 Aktualno Novice


Župan občine Križevci pri Ljutomeru Branko Belec in direktorica Komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen sta podpisala pogodbo za obnovo ceste v Kokoričih. 

Občina Križevci je marca objavila javno naročilo za obnovo omenjene ceste. Rekonstruirala se bo občinska javna cesta Kokoriči – Berkovski Prelogi v dolžini 1230 metrov. Obstoječa cesta je poškodovana zaradi ozkega vozišča in neurejenega odvodnjavanja. Rekonstrukcija bo zajemala širitev ceste na 3,5 metra, sanacijo in razširitev obstoječega vozišča, rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, rešitev in obnovo odvodnjavanja ceste ter izvedbo novega nosilnega in obrabnega asfaltnega sloja. Večja širitev ceste na sami lokaciji ni možna zaradi stanovanjskih in gospodarskih objektov ob cesti.

V sklopu projekta se bo izgradil tudi novi vodovod v dolžini 1115 metrov.

Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož. Nadzor nad izvedbo gradbenih del bo opravljala gospodarska družba ZEU d.o.o. iz Murske Sobote.

Skupna vrednost del je 239.456,52 evrov z DDV, za naložbo bo občina prejela 36.869,00 evrov iz državnega proračuna.

Dela se bodo začela po prvomajskih praznikih, končala pa predvidoma do konca septembra.