V etru
Oaj kak san zlüfto, oddaja o športu
Domov

Kmalu regijski posvet o prenovi ureditve kmetijske zemljiške politike

21 februarja 2017 Aktualno Novice


Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani so predstavili Strokovno podlago za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike. Dokument predstavlja tri modele pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike; vsak model predstavlja prednosti in slabosti oziroma predloge rešitev pri prometu s kmetijskimi zemljišči, njihovemu zakupu, pri zaščitenih kmetijah ter gospodarjenju z državnimi zemljišči.

Kot navajajo na kmetijskem ministrstvu, so kmetijska zemljišča naravna dobrina, pomembna za pridelavo hrane, varovanje okolja, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter opravljanje ekoloških funkcij. Ena izmed pomembnih nalog kmetijstva je zagotavljanje primerne stopnje samooskrbe in prehranske varnosti. Ker pa se obseg kmetijskih zemljišč zaradi intenzivne pozidave in zaraščanja vztrajno zmanjšuje, je ena ključnih nalog ministrstva  zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč in njihovo ustrezno varstvo pred trajnimi spremembami. Zmanjšuje se tudi rodovitnost tal, kar je posledica erozije, zmanjšanja organske snovi v tleh, zaslanjanja tal in podnebnih sprememb. Zmanjševanje površine kmetijskih zemljišč v nesorazmernem obsegu ogroža zagotavljanje prehranske varnosti, uresničevanje večnamenske funkcije kmetijstva in ohranjanje poseljenosti podeželja, pojasnjujejo na ministrstvu, kjer, kot pravijo, z aktivno kmetijsko politiko zagotavljajo preglednejšo in učinkovitejšo zaščito ter upravljanje s kmetijskimi zemljišči.

Strokovna podlaga za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike vsebuje Analizo obstoječega stanja področja kmetijske zemljiške politike v Sloveniji, primerjalno pravni pregled, narejen za Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Dansko, Italijo, Madžarsko, Hrvaško in Slovaško, ter 3 modele pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike (ureditev prometa s kmetijskimi zemljišči, ureditev zakupa kmetijskih zemljišč, ureditev zaščitenih kmetij, ureditev zakupa, prodaje in upravljanja zemljišč v lasti države).

V okviru priprave strokovne podlage sta bili izvedeni dve tematski delavnici z zainteresiranimi deležniki. Dokument je namenjen pripravi izhodišč za celovito prenovo področja kmetijske zemljiške politike, trije predlagani modeli bodo poslani v javno razpravo. Na podlagi izsledkov javne razprave pa bodo pripravljena izhodišča za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih. Še ta teden naj bi bila gradiva objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljena pa bo tudi časovnica regijskih posvetov po Sloveniji, na katerih bodo naslednje tri mesece potekale predstavitve, javne razprave, zbiranje mnenj in stališč o ureditvi tega področja.