V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Lokalni program za kulturo do leta 2021 v Apačah

5 januarja 2017 Aktualno


Med javno obravnavo so na občino prispeli 4 predlogi Društva pihalni orkester Apače, in sicer za ureditev prostorov za orkester, pa predlog, da se za pihalni orkester zagotovi letno 5000 evrov ter nakup 1 deficitarnega instrumenta letno, želijo si tudi prenove godbenih uniform. Razen zadnjega so na občinski upravi predloge zavrnili, ker občina prostora, ki bi ga uporabljali samo godbeniki, nima, ker društva prejmejo denar za delovanje samo prek razpisa, prav tako občina prek razpisa sofinancira nakup opreme in kostumov izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti. V predlogu Lokalnega programa za kulturo so črtali tudi vsa, sprva predvidena sredstva za različna področja kulturnega delovanja. Na vseh področjih kulturne dejavnosti so izvajalci aktivnosti kot prednostne cilje navedli izvajanje projektov in programov vsaj v sedanjem obsegu, sofinanciranje programov vsaj v sedanjem obsegu, šola pričakuje zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje dejavnosti lončarstva, knjižnica pa zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev ter letnega prirasta knjižnega gradiva.