V etru
Druga jutranja kronika
Domov

Mraz še ne povzroča večje škode v kmetijstvu

12 januarja 2017 Aktualno Novice


Nizke temperature vplivajo tudi na stanje ozimnih posevkov, vrtnin in trajnih nasadov. Kot pojasnjujejo v strokovnih službah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki spremljajo vpliv, nizke temperature za zdaj večje škode niso povzročile.

Ozimnine, ki so bile posejane v optimalnem roku in dobro ukoreninjene, po besedah strokovnjakov s kmetijsko svetovalne službe tudi pri zelo nizkih temperaturah brez snežne odeje ne bodo imele večjih težav, zaradi katerih bi prihajalo do propadanja rastlin. Rastline so se namreč že decembra počasi prilagajale na padec temperatur.

Večja nevarnost bo pri pozno posejanih posevkih žit, pri katerih so rastline slabše razvite in manj ukoreninjene, pa tudi pri zelo pozno posejanih posevkih trav ali detelj, ki so jih pridelovalci posejali po spravilu koruze. Te rastline so še majhne in obstaja možnost, da popolnoma zmrznejo, zaradi česar bo spomladi nujna ponovna setev. Posevki trav in detelj, posejani v septembru, ki so v dobri zdravstveni kondiciji, bi morali prezimiti brez večjih težav tudi pri zelo nizkih temperaturah brez snega, pojasnjujejo kmetijski strokovnjaki.

Tudi pri vrtninah ni zaznati večjih težav, sadne vrste pa so na zimski mraz različno občutljive. Jablane in hruške prenesejo do  –25 °C, breskve do –20. Vseeno pa naj sadjarji ta čas prekinejo obrezovanje jablan in hrušk, tudi z zimsko rezjo v vinogradih naj počakajo na višje temperature. V vrtovih, v katerih imajo posamezna drevesa, je smiselno zaščititi predvsem mlada drevesa, od sadnih vrst pa tista, ki ne sodijo v celinsko podnebje, jih je pa zadnje čase tudi pri nas posajenih vedno več, še svetujejo kmetijski strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice.