Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Na CSD Murska Sobota lani mesečno izplačali socialno pomoč 2500 prejemnikom

Na CSD Murska Sobota lani mesečno izplačali socialno pomoč 2500 prejemnikom

8 marca 2017 Aktualno Novice


Po podatkih Centra za socialno delo Murska Sobota kljub nekoliko višji gospodarski rasti, stopnji brezposelnosti  in zmanjševanju tveganja revščine na ravni države, napredka v Pomurju še niso zaznali, saj vsak mesec zadnjih pet let še vedno beležijo 2500 prejemnikov socialne pomoči. Lani so na Centru za socialno delo izdali za 5 odstotkov več upravnih odločb kot pretekla leta, zaradi zakonodaje se je višina socialne pomoči nekoliko zvišala, nekaj sprememb je bilo tudi pri subvencijah za najemnine.

Lani so tako izdali 6336 odločb o otroškem dodatku, 8686 za denarno socialno pomoč, več je bilo tudi prejemnikov socialno varstvenega dodatka,1626, 3761 krat pa so izplačali izredno denarno socialno pomoč.

Kot je povedala direktorica Centra za socialno delo Murska Sobota pri svojem delu ugotavljajo  še, da se na center obrača vedno več družin v katerih je zaposlen vsaj eden od staršev, ki prejema zajamčeno plačo, ta pa ne zadošča za preživetje družine.

V luči načrtovane reorganizacije Centrov za socialno delo so na tukajšnjem centru v začetku leta na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in oddaje vlog  so uvedli nekaj organizacijskih novosti in s tem okrepili terensko delo. Center za socialno delo Murska Sobota pa je s strani pristojnega ministrstva zadolžen tudi za pripravo Regijskega izvedbenega načrta za pomursko statistično regijo za obdobje 2017-2020.