V etru
Radijska križanka / Svet na dlani
Domov

Na Goričkem zasadili 1200 jablan starih sort

12 aprila 2021 Aktualno Novice


Projekt Gorička krajina se končuje. Z izvedbo naravovarstvenega ukrepa za ohranjanje ptic, ki gnezdijo v duplih, kot sta veliki skovik in smrdokavra ali po goričko upkaš, je Krajinski park Goričko bogatejši za 1200 sadnih dreves 36 različnih starih sort v obnovljenih ali novo zasajenih travniških sadovnjakih.

V okviru projekta Gorička krajina so od lanskega novembra do marca letos ob pomoči strokovnjakov za sadjarstvo zasadili 1200 dreves visokodebelnih sadnih starih sort jablan. Namen naravovarstvenega ukrepa je bila vzpostavitev novih visokodebelnih travniških sadovnjakov na skupni površini 20 hektarjev, ki bodo čez nekaj desetletij dajali življenjski prostor velikemu skoviku, smrdokavri in drugim pticam, ki gnezdijo v duplih debelejših sadnih dreves.

Novi visokodebelni sadovnjaki so zasajeni v vseh enajstih občinah v Krajinskem parku Goričko in v kar 54 od 86 vaseh na območju Natura 2000 Goričko, upravičenih za zasaditev. Tako je vsaj vsaka druga vas na Goričkem bogatejša za vsaj en nov visokodebelni sadovnjak.

Prejemnike sadik so izbrali v javnem pozivu. Upravičeni so bili lastniki zemljišč, ki so imeli dovolj veliko kmetijsko zemljišče in v primeru dopolnilne zasaditve v že obstoječem visokodebelnem sadovnjaku zanj ne prejemajo kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil. Sadike so pri sajenju primerno zaščitili pred voluharji in divjadjo. Sadike visokodebelnih dreves so tudi cepljene na bujno podlago, sejanec, zato je njihova končna pričakovana velikost okoli 10 metrov. Drevesa so zato zasadili na ustrezni razdalji. Upravičenci so lahko prejeli od 5 do 29 sadik, glede na velikost dejanskega prostora za sajenje. Lastniki zemljišč so podpisali tudi pogodbo, v kateri soglašajo, da sadovnjaka ne bodo posekali in ga bodo ustrezno vzdrževali s košnjo ter pomladitveno rezjo dreves.

VIR: Radio Murski val

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2889103/na-gorickem-zasadili-1200-jablan-starih-sort