Domov

Na ljutomerski šoli s prilagojenim programom izvedli medgeneracijsko branje

28 maja 2021 Aktualno Novice Ostalo


Ljutomer – Na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer, šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, že vrsto let z različnimi dejavnostmi spodbujajo bralno kulturo pri učencih. V tem šolskem letu so se prvič vključili v projekt Medgeneracijskega branja.

Medgeneracijsko branje je projekt Društva Bralna značka Slovenije, s katerim spodbujajo branje med mladimi in odraslimi ter povezujejo skupine mladih bralcev različnih starosti in njihovih mentorjev z odraslimi bralci iz okoliša. Kot pojasnjuje knjižničarka Podružnične osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer Vida Tivadar, se je v aktivnosti vključilo sedem skupin z osmimi mentoricami. Posamezne skupine so izvajale različne dejavnosti, tako v okviru pouka, interesnih dejavnosti ali podaljšanega bivanja. Kljub epidemiji in izobraževanju od doma so ves čas skušali ohranjati stike, zato so se dobivali prek zooma ob sredah zvečer, ko so imeli bralne pravljične urice. Vključujejo se tudi v aktivnosti ob 60 letnici Bralne značke, in sicer učenci prek zooma spremljajo pisatelje in se z njimi pogovarjajo.
Vida Tivadar dodaja, je branje učencem všeč, sledili so predstavitvam in branju, všeč so jim bile zgodbice. »Medgeneracijsko delovanje učencev in delavcev šole je pomemben člen povezovanja med generacijami. Učenci radi obiskujejo knjižnico, radi listajo, gledajo in berejo knjige, le pristop mora biti pravi in z ustreznim gradivom. Ilustracije morajo biti posebej všečne, jih pritegniti, da si lažje predstavljajo dogajanje v zgodbi in po branju še osvajajo najprej vsebine. Predvsem pa mora biti dovolj in nikakor ne preveč besedila in primerna pisava,« navaja knjižničarka.
Dodaja, da so projekt izvajali z otroki, ki resnično potrebujejo prilagojene vsebine in obseg bralnega gradiva glede na njihove sposobnosti in specifične težave. Učenci pri branju potrebujejo aktivno pomoč odraslega, kar na šoli posebej aktivno spodbujajo.
Medgeneracijsko branje pa je le ena od aktivnosti spodbujanja bralne kulture med učenci Podružnične osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer. V prejšnjih šolskih letih so v projektu Unesco šole Menjaj branje in sanje med drugim gostili gledališkega igralca Gorazda Žilavca. Sodelujejo tudi s Splošno knjižnico Ljutomer, večkrat jih obiščejo članice Bralnega kluba pri knjižnici, ki otrokom berejo zgodbe. »S tem krepimo vrednost bralne pismenosti, spodbujamo kakovostno komunikacijo in medgeneracijsko druženje. Učenci skoraj vsak teden obiščejo mestno knjižnico, v ta namen smo si izdelali bralni nahrbtnik,« še pojasnjuje knjižničarka Vida Tivadar.

Vir: Radio Murski val

Foto: Vida Tivadar

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2905650/na-ljutomerski-soli-s-prilagojenim-programom-izvedli-medgeneracijsko-branje?q=cvetk