V etru
Informacije - Vreme, ceste, radarske kontrole
Domov

Na okrogli mizi o razpisih PRP 2014-2020

13 januarja 2017 Aktualno Novice


Društvo prijateljev agrarne ekonomike je pripravilo v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora v Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan že 5. okroglo mizo. Na tokratni so se pogovarjali o javnih razpisih programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Na okrogli mizi je Damjan Jerič s Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota spregovoril o možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev, posebej o izkušnjah preteklega programskega obdobja. Opozoril je tudi, na kaj morajo biti prijavitelji pozorni pri kandidiranju na javne razpise, poudaril je, da morajo imeti predvsem za njihovo kmetijo smiselno idejo, naložbo morajo dobro načrtovati, še pred objavo samega razpisa, tudi samo vlogo naj dobro pripravijo; ko dobijo sredstva pa naj dejansko pri investiciji delajo tisto, za kar so dobili denar, saj so kontrole nad porabo sredstev in dejanskim izvajanjem investicije stroge, izpolnjujejo naj tudi vse obveznosti.

Rok Roblek s kmetijskega ministrstva je napovedal javne razpise, ki naj bi bili objavljeni letos in izpostavil, da je v aktualnem programskem obdobju za naložbe, povezane s kmetijstvom, manj sredstev, nižja pa je tudi stopnja sofinanciranja. Tudi Roblek je mlade pozval, naj načrtujejo realne investicije in pozorno pregledajo pripravljene poslovne načrte.

 

 

 

Svoje izkušnje z razpisi in izvajanjem investicij sta predstavili Manuela Ozmec s podravske kmetije Ozmec, na kateri se ukvarjajo s prašičerejo, in Petra Štuhec iz Gajševec z govedorejsko-poljedelske kmetije. Na kmetiji Ozmec so s sredstvi dosedanjih razpisov uredili apartmaje in lastno klavnico, posodobili so tudi strojni park in tako prilagodili kmetijo prašičereji in poljedelstvu.

Kmetija Štuhec je na podlagi preteklih razpisov že uspešno posodobila stroje in opremo, leta 2014 pa je dejavnost prevzela mlada prevzemnica Petra. Na kmetiji redijo čez 100 krav molznic in obdelujejo dobrih 70 hektarjev njivskih površin. Zaradi nenehnega razvoja kmetije se je pojavila potreba po večjih skladiščnih prostorih za krmo, zato so oktobra lani oddali vlogo na javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, vendar rezultati razpisa še niso znani. Kmetijo nameravajo preseliti na obrobje vasi, kjer nameravajo postaviti večji hlev za živino, omogočena bo tudi prosta reja in robotska molža. Tudi s to naložbo bodo kandidirali na razpis Programa razvoja podeželja, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih tega leta.