Domov

Na Razkrižju aktivni v promociji trajnostne mobilnosti

12 novembra 2020 Aktualno Novice


V občini Razkrižje namenjajo veliko pozornosti trajnostni mobilnosti. V okviru projekta Evropski teden mobilnosti so tako izvedli vrsto različnih aktivnosti. Tako so med drugim k sodelovanju povabili lokalno gospodarstvo, in sicer tiste subjekte v občini, h katerim stranke lahko pridejo po opravkih peš ali s kolesom. Odzvali so se dve lokalni trgovini z živili, ena kmetijska trgovina, pogodbena pošta, gostinski lokali s hrano in pijačo, frizerski salon, občina, knjižnica, zasebna lekarna, zasebna ambulanta družinske medicine in občan, ki izvaja storitve kolesarskih izletov in izposoje koles.

Občani so ob vsakem obisku (peš ali s kolesom) pri sodelujočih ponudnikih storitev in ustanovah na priložnostnem kupončki zbiralo žige in se tako potegovali za praktične nagrade – 200 vrečk/nahrbtnikov z odsevnimi trakovi, bolj aktivni pa so se potegovali za zložljiv nakupovalni voziček na kolesih. Ob zaključku projekta so za nagradno žrebanje najbolj aktivnih občanov, sodelujočih v trajnostnih aktivnostih, zagotovili še 4 kolesarske čelade, 5 kompletov kolesarskih luči ter 5 stekleničk za vodo za na pot.

Občina je pripravila anketni vprašalnik s področja potovalnih navad občanov glede pešačenja, kolesarjenja in prometne varnosti v Občini Razkrižje. Analiza anketnih vprašalnikov, ki bo občini v pomoč pri evidentiranju stanja prometne varnosti z vidika občanov, je pokazala, da prihajajo občani do upravnega središča občine najpogosteje z osebnim motornim vozilom, kolesom ali peš, in sicer zaradi kratke razdalje, ker je to najvarnejši način. V anketi so občani izpostavili tudi mesta, na katerih se na poti do središča občina počutijo najmanj varno – po njihovem mnenju je najbolj nevarno glavno razkriško križišče, sledijo križišča na Gibini, Šafarskem in Veščici. Kot prometno problematiko so izpostavili nevarna prečkanja cest in visoke hitrosti vozil, slabšo osvetljenost cest ter pomanjkanje ustreznih površin za pešce in kolesarje

Občina je v sklopu aktivnosti nabavila tudi eno mestno kolo, ki ga bodo zaposleni v občinski upravi in drugi zainteresirani lahko uporabljali za terenske opravke po občini, da vedno ne bo potrebe po uporabi avtomobila in bo tudi hitreje od opravkov peš.

Sicer pa so v občini Razkrižje v sklopu aktivnosti večmesečnega projekta Evropski teden mobilnosti opravili več kolesarjenj, kupili nekaj novih triopanov šolska pot, ki so nameščeni ob šolskih poteh, izvedli delavnico ob predstavitvi projekta MOST, spodbujali javni potniški promet, imeli Dan brez avtomobila. Pri projektnih aktivnostih je občina sodelovala tudi z Javno agencijo za varnost prometa in Zavarovalnico Triglav ter bila uspešna na razpisu Skupaj umirjamo promet 2020, v organizaciji podjetja Sipronika in prejela s strani Zavarovalnice Triglav sofinanciranje 60 % nabave novega prikazovalnika hitrosti, ki je postavljen na Gibini.

Občina sicer načrtuje trajnejšo in celovitejšo ureditev ter opremljanje šolskih poti na občinskih javnih poteh po vseh vaseh v občini, z umirjanjem prometa in drugimi infrastrukturnimi ukrepi za večjo prometno varnost. 

Aktivnosti projekta Evropski teden mobilnosti 2020 so se izvajale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe.