Domov

Na skoraj 4000 slovenskih kmetijah skoraj 15.000 dopolnilnih dejavnosti

30 januarja 2017 Aktualno Novice


Vlada se je na svoji zadnji seji seznanila s Finančno analizo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Podatki kažejo, da se na 3.954 slovenskih kmetijah opravlja 14.671 dopolnilnih dejavnosti; te kmetije imajo v povprečju 14,11 hektarja kmetijskih površin v uporabi in redijo 20 glav velike živine. Povprečni dohodek dopolnilnih dejavnosti na kmetijo znaša 3.445 evrov na leto. Največ dopolnilnih dejavnosti je povezanih z opravljanjem storitev (npr. storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo) in z gozdarstvom.

Kot še izhaja iz analize, predstavlja pomembne dopolnilne dejavnosti na kmetijah predelava kmetijskih pridelkov, na primer peka kruha, predelava mleka, mesa, sadja in podobno. Kmetije se predelanimi pridelki lahko dosežejo njihovo večjo dodano vrednost. Pri predelavi kmetijskih pridelkov mora kmetija zagotoviti vsaj 50 odstotkov lastnih pridelkov, za boljšo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti pa lahko dokupi do 50 odstotkov pridelkov z drugih kmetij. Pri turizmu na kmetijah je največ izletniških kmetij, nekaj manj je turističnih kmetij z nastanitvijo. Dopolnilne dejavnosti kmetijam omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti, izkoriščenosti delovnih moči, izboljšanje dohodkovnega položaja, zagotavljajo pa tudi nova delovna mesta na podeželju. Na kmetijah se lahko sicer opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov; turizem na kmetiji; predelava gozdnih lesnih sortimentov; prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; vzreja in predelava vodnih organizmov; dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki; predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov; storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela; svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo ter socialno-varstvene storitve.