V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Nagrajenci Mestne občine Murska Sobota ob kulturnem prazniku

4 februarja 2017 Aktualno Novice


Ob letošnjem kulturnem prazniku bodo nagrade Mestne občine Murska Sobota prejeli: plaketo za pomembne dosežke na področju kulture Gregor Purgaj, priznanje za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti  pa Upokojensko pevsko društvo Püngrad iz Kroga in Edvard Jakšič.

 

Gregor Purgaj, ki je odraščal ob stripih in ilustracijah, je eden najvidnejših mlajših ustvarjalcev alternativne umetnosti v Murski Soboti. V 90-letih ga je pritegnila grafitarska scena ali Street Art. V Murski Soboti je širšemu občinstvu poznan predvsem po poslikavi Bibiliobusa – potujoče knjižnice in poslikavi transformatorja ob knjižnici. V njegovih delih se čuti vpliv slikovne umetnosti, dizajna, plakata, fotografije in grafitov iz ulice. Vse to vpliva na estetiko njegovega dela.

Kot je še zapisano v utemeljitvi, je Purgaj je s svojimi deli obogatil kulturno življenje v Murski Soboti na poseben in unikaten način, s katerim je Street Art približal celotnemu mestu. Njegova dela so opazili tudi v tujini, o čemer pričajo mnoge razstave. Na ta način Gregor Purgaj ni predstavil samo svojih del, ampak tudi mesto Murska Sobota, kot kulturno mesto, ki se ponaša tudi s kulturnimi dosežki mladih na alternativni sceni.

 

Upokojenski pevski zbor Püngrad so v Krogu ustanovili spomladi 2003, zaradi pomanjkanja moških pevcev ni bilo možno ustanoviti mešanega zbora. Štiri leta je 22 pevk vodila Marija Rituper, zatem  je vodenje prevzela glasbena pedagoginja Anka Suhadolnik, ki je vpeljala triglasno in štiriglasno petje z vsemi elementi zborovskega petja. Kakovost petja je iz leta v leto rasla, kar se je odražalo na številnih pevskih revijah upokojenskih pevskih zborov, petkrat je bil izbran za nastop na državni reviji upokojenskih zborov. Trikrat je zbor predstavljal pomursko regijo na vsakoletnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, kjer se pomerijo najboljši zbori iz vse Slovenije.

Zbor bo v maju 2017 praznoval 15. obletnico neprekinjenega delovanja, pevke bodo prejele priznanja in Gallusove značke. Uspešni nastopi so pevkam spodbuda, da vztrajajo. Veliko jim pomeni druženje, pripadnost in zavest, da so še vedno koristne in s  svojim petjem bogatijo kulturno življenje v domačem in širšem okolju ter promovirajo krajevno skupnost in občino. Pevke so polne energije in življenja, njihovo delo je prežeto z neizmerno voljo do petja.

 

Edvard Jakšič je kot član Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja izjemno angažiran pri kulturnem in strokovnem udejstvovanju. Njegova največja strast v prostem času je ljubiteljsko gledališče, kjer sodeluje kot igralec, v zadnjem času pa predvsem kot scenarist in režiser. Ob dogodkih v društvu organizira kulturno popestritev, ki jo pripravi skupaj z dijaki Srednje zdravstvene šole ali s člani Ljubiteljske gledališke skupine. Ta je bila ustanovljena leta 2014,  že prvo leto so uprizorili komedijo »Žensko-moški svet in ena tašča«, s katero so nastopali kar 22-krat v različnih krajih Pomurja. Scenarist in režiser te predstave, Edvard Jakšič je bil prisoten na vseh vajah in nastopih. Za člane skupine je napisal tudi nekaj skečev. Lani je za skupino napisal novo komedijo z naslovom »Tragedija, da je že komedija«.

Poleg kulturnega vložka za Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja piše in režira še za gledališko skupino Mokoš iz Bakovcev, gledališko skupino Kroške tikvi iz Kroga (scenarij in režija avtorskih predstav Zapuščina in Zadnji dan službe) in dela kulturne dogodke z dijaki Srednje zdravstvene šole (scenarij in režija avtorskih predstav Tipična slovenska družina in Ambulanta na kubik).

 

Plaketo in priznanje Mestne občine Murska Sobota bodo podelili na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, v torek ob 19.00 v Gledališču Park.