V etru
Zimzelenčki
Domov

Najbolj prodorna občina je Podčetrtek, Lendava regijska zmagovalka

14 marca 2017 Aktualno Novice


Planet GV je pripravil danes v Ljubljani tradicionalno srečanje občin in županov. Na njem so razglasili tudi dobitnika letošnjega zlatega kamna za razvojno najbolj prodorno občino. To je občina Podčetrtek, regijska zmagovalka za regijo vzhodne Slovenije pa je občina Lendava. 

Razvojno najbolj prodorno občino izberejo na podlagi raziskave ISSO Zlati kamen, ki vsako leto pregleda več kot 160.000 podatkov o vseh slovenskih občinah. Vanjo je sicer vključenih več kot petdeset ključnih kazalnikov razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti. Kazalniki ne merijo le stanja, ampak tudi aktivnosti in dinamiko sprememb skozi leta, s čimer se izkazuje razvojni napredek občine. Med kandidate za nagrado se uvrstijo občine, v katerih izvajalci raziskave zasledijo sklope povezanih dobrih praks, ki dajejo merljive rezultate.

Razvojno najbolj prodorna občina in prejemnica Zlatega kamna je občina Podčetrtek, ki je, kot so navedli v utemeljitvi, zgleden primer za razvojni model uspešnega manjšega kraja. V kraju ob Sotli so znali izkoristiti večino svojih danosti in s pomočjo prepleta najrazličnejših elementov zgraditi relativno močno blagovno znamko, ki Podčetrtek pozicionira kot »kraj telesnega in duhovnega zdravja«.

Na prireditvi so poleg razvojno najbolj prodorne slovenske občine razglasili tudi regijske zmagovalke. Zmagovalka regije vzhodna Slovenija je občina Lendava, poleg nje je bila finalistka še občina Ljutomer. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Lendava v zadnjih letih naredila razvojni preobrat, kakršnih v Sloveniji ni veliko. Po analizi ISSO je bila leta 2012 na 205. mestu med slovenskimi občinami. Zdaj analiza uvršča občino Lendava na 151. mesto. Občina dosega nadpovprečne rezultate na štirih pomembnih razvojnih področjih: življenjski standard, gospodarstvo, trg dela in učinkovitost delovanja. To je izjemen dosežek za kraj, ki je bil pred petimi leti prav na repu lestvice ISSO. Po mnenju izvajalcev raziskave sta v občini Lendava največ k hitremu razvoju prispevala skrb za podjetništvo in investicije ter razvoj turizma. Prav s sistematičnim razvojem turizma je Lendava naredila močan zasuk iz industrijskega v postindustrijski kraj. V promociji turistične ponudbe se v Lendavi uspešno povezujejo s kraji po Sloveniji in v sosednjih državah. Posrečenim dogodkom (svetovna prestolnica bograča) se je pred kratkim pridružil projekt Vinarium z razglednim stolpom, ki je tako rekoč čez noč postal tretja najbolj obiskana atrakcija v Sloveniji. To je bilo možno le zaradi izrazito strateškega pristopa, s katerim se v kraju lotevajo razvoja. Kandidatura Lendave za Kulturno prestolnico Evrope 2025 je logični naslednji korak v preobrazbi kraja. Torej velik razvojni skok, obenem pa dobre ideje, ki jih znajo v Lendavi spremeniti v merljiv uspeh, še navajajo organizatorji izbora razvojno najbolj prodorne občine.