V etru
Informacije - Vreme, ceste, radarske kontrole
Domov

Nepremičnini v Gederovcih bosta vendarle preneseni na občino Tišina

26 aprila 2017 Aktualno Novice


Vlada je sprejela sklep o brezplačnem prenosu državnega premoženja na občino Tišina. Gre nepremičnini ob nekdanjem mejnem prehodu v Gederovcih, ki sta v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in v lasti Republike Slovenije.

Nepremičnini se bosta brezplačno prenesli na občino Tišina, ki namerava tam urediti »Turistično informacijski center – TIC Gederovci«. Občina bo v skladu z načrtovanim projektom nepremičnini uredila za izvajanje turistične dejavnosti. Načrtovani projekt zajema ureditev trgovine z izdelki domače obrti, servisne delavnice za kolesa, nočitvenih kapacitet in postajališč za avtodome. V ta namen bo občina celovito obnovila objekt, ga energetsko sanirala, obnovila centralno ogrevanje, vodovodno in električno inštalacijo, stavbno pohištvo, nabavila pohištveno opremo za nočitvene kapacitete, zagotovila vso programsko opremo za izvajanje dejavnosti, uredila pet postajališč za avtodome, uredila
okolico za namen postajališča in postavila informativne označbe.