V etru
Od petka do petka
Domov

Nova vozila za Veterinarsko higiensko službo

8 februarja 2017 Aktualno Novice


Nacionalni veterinarski inštitut je dobil 13 novih vozil. Uporabljala jih bo Veterinarsko higienska služba inštituta, ki opravlja naloge s področja zagotavljanja zdravstvenega varstva, med drugim izvajanje veterinarske higienske službe ter laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin.

Za obnovo dotrajanega voznega parka na inštitutu je kmetijsko ministrstvo v proračunu za leto 2016 zagotovilo 550.000 evrov. S tem denarjem se je omogočilo nakup 13 novih vozil in sicer: šestih poltovornjakov tipa pick up, dveh kombiniranih vozili in petih tovornih vozil. Vsa vozila so tudi posebej predelali za potrebe pobiranja živalskih trupov. 2 vozili sta namenjeni enoti Nacionalnega veterinarskega inštituta v Murski Soboti. Letos je za nakup vozil za opravljanje Veterinarsko higienske službe v proračunu kmetijskega ministrstva načrtovanih 270.000 evrov, in sicer za nakup treh tovornih vozil in dveh poltovornjakov.