Domov

Novih koncesij za rabo termalne vode (zaenkrat) ne bo

4 marca 2019 Aktualno Novice


Vlada je na svoji zadnji seji sprejela tudi odločitvi, povezani s koncesijami za rabo termalne vode. Sava Turizem je želela v Termah Banovci povečati obseg koncesije za rabo termalne vode iz treh vrtin, občina Moravske Toplice pa je zaprosila za dodelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe novega zdravilišča Rimska Čarda.

Družba Sava Turizem je na Ministrstvo za okolje in prostor vložila pobudo za povečanje obsega koncesije oziroma dovoljene količine rabe termalne vode za rabo termalne vode iz treh vrtin za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci ter za ukinitev ene vrtine za črpanje. Ministrstvo je odgovorilo, da povečanje količin vode ni možno, ampak samo prerazporeditev količin zaradi ukinitve ene vrtine, ki bo sedaj opazovalna vrtina. Kot so pojasnili, se lahko pravice za rabo vode za izkoriščanje termalne vode podelijo le, če gladina podzemne vode ne pada. Poleg tega se stanje v Mursko-zalskem bazenu ni izboljšalo, zato bi bilo povečanje količin termalne vode možno le z uporabo reinjekcijske vrtine, s katero se bo voda vračala nazaj v vodonosnik. Vlada zato postopka za spremembo koncesijskega akta za povečanje obsega koncesije ni začela.

Prav tako ni začela postopka izdaje koncesijskega akta za podelitev koncesije občini Moravske Toplice za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za potrebe novega zdravilišča Rimska Čarda. Radenska je namreč umaknila vlogo za izkoriščanje termalne vode iz omenjene vrtnine, saj je zemljišče prodala občini Moravske Toplice. V skladu s predpisi je eden izmed pogojev za podelitev koncesije za rabo vode registracija pravne ali fizične osebe za opravljanje dejavnosti kopališč. Glede na to, da občina kot pravna oseba javnega prava navedenega pogoja ne izpolnjuje, je ministrstvo občino pozvalo k dopolnitvi pobude, kar pa občina ni storila, zato se postopek za podelitev koncesije ni začel.