V etru
Pesem tedna, izbor
Domov

Občina Črenšovci bo stimulirala študente

6 februarja 2017 Aktualno Novice


Občina Črenšovci je objavila razpis za dodelitev stimulacije študentom občine v študijskem letu 2016/2017. Prijave na razpis na občini pričakujejo do 2. marca.

 

Do stimulacije so upravičeni redni in izredni študentje iz občine Črenšovci, ki so se v tem študijskem letu vpisali v višji letnik višješolskega strokovnega, visokošolskega strokovnega ali 1. bolonjske stopnje univerzitetnega in 2. bolonjske stopnje študija. Študentje, ki študirajo ob delu, do stimulacije niso upravičeni.

Višina občinske stimulacije znaša za višješolski strokovni program 72 evrov neto, za visokošolski strokovni program ali 1. bolonjsko stopnjo 82 evrov, ta univerzitetni program ali 2. bolonjsko stopnjo pa 92 evrov neto. Občina Črenšovci bo podelila tudi stimulacijo študentom, ki so lani diplomirali, magistrirali in doktorirali. Stimulacija za diplomo je enaka petkratni vrednosti zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija (torej 360, 410 ali 460 evrov), za magister osemkratnik vrednosti (576, 656, ali 736 evrov), za doktorat pa dvajsetkratnik vrednosti zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija (1440, 1640 ali 1840 evrov). Študentu, ki v svojem diplomskem, magistrskem ali doktorskem delu obravnava temo, povezano z občino Črenšovci s predhodnim dogovorom z županom, se stimulacija poveča za 50 odstotkov stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu.

Prijave na razpis z vsemi dokazili na občini Črenšovci pričakujejo do 2. marca.