V etru
Vedro v dobro jutro
Domov

Občina Dobrovnik bo podelila štipendije

6 februarja 2017 Aktualno Novice


Občina Dobrovnik je objavila razpis za štipendije v tekočem študijskem letu.

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s stalnim bivališčem v občini, ki ob prvem vpisu niso bili starejši od 26 let. Do štipendije niso upravičeni študenti, ki so v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb, so samozaposleni ali prejemajo katero koli drugo štipendijo razen republiške štipendije. Višino mesečne štipendije na podlagi izdelanih kriterijev določi posebna komisija, štipendija pa je sestavljena iz osnovnega in variabilnega dela. Osnovni del štipendije se določi na podlagi povprečne ocene študenta, variabilni del pa na podlagi uspešno dokončanih letnikov študija. Višina štipendije ne sme presegati 70 evrov mesečno. Za štipendije Občina Dobrovnik v letošnjem študijskem letu namenja 9000 evrov. Študenti, ki jim bo dodeljena štipendija, bodo morali opraviti 40 ur družbeno-koristnega dela ali pa bodo izdelali nalogo s področja, ki vključuje aktualne teme v občini. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine, rok za oddajo vlog pa je do 17. februarja.