V etru
Informacije - Vreme, ceste, radarske kontrole
Domov

Objavljen seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z licenco

23 januarja 2017 Aktualno Novice


Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc, ki so ga Ministrstvu sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo.

Z omenjenega seznama, ki se bo sproti dopolnjeval, lahko uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija letos izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi, za obdobje najmanj 12 mesecev. Če izbora do takrat ne bodo opravili, se šteje, da so izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njihova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Kot še navajajo na Ministrstvu za okolje in prostor objava seznama hkrati pomeni, da lahko dimnikarske storitve odslej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po Zakonu o dimnikarskih storitvah, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji z objavljenega seznama. Na seznamu je tudi 8 dimnikarskih družb iz Pomurja, in sicer Čisto okolje KDN, dimnikarske storitve Gornja Radgona, Dimnik iz Radenskega vrha, Medial iz Lendave, RŠA VLEK iz Turnišča, KDS Dimnikarske storitve Ljutomer, ABD dimnikarstvo Murska Sobota, Čiščenje DK naprav Martjanci in Dbunderla – Dominik Bunderla s.p. iz Fikšinec.