V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Od jutri vlaganje zahtevkov za pomoč po lanski pozebi

30 januarja 2017 Aktualno Novice


Vlada je na zadnji seji potrdila spremenjeno končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic lanske aprilske pozebe in snega na prizadetih območjih Slovenije. Sprejela je tudi Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu. Oškodovane kmetije lahko zahtevke za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu vložijo od jutri, do vključno 2. marca.

Za izvedbo Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu bo zagotovljena državna pomoč iz proračunske rezerve za leto 2017 v višini do 3,5 milijone evrov.

Po zbranih podatkih je bilo prizadetih 4382 oškodovancev na skupaj 7.662,62 hektarja kmetijskih površina v 106 občinah. Končna ocena škode zaradi posledic pozebe in snega je 43 milijonov 988 tisoč 100 evrov. Po določbah Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu so upravičenci do sredstev kmetijska gospodarstva, ki so bila na dan 30. aprila 2016 vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Sredstva za odpravo posledic so namenjena za upravičene stroške: izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja primarne kmetijske proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu, izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja proizvodnih sredstev v sadjarstvu in vinogradništvu ter za materialno škodo na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu.

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev omenjene pomoči bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja  poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Pomoč za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje«. Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani Agencije. Izpolnjen obrazec kmetijsko gospodarstvo z vsemi drugimi potrebnimi prilogami pošlje oziroma odda osebno na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. To lahko stori od jutri do vključno 2. marca.