Domov

Odobrenih 5 projektov sodelovanja Slovenija – Madžarska

24 januarja 2017 Aktualno Novice


V okviru Programa sodelovanja Interreg 5 – A Slovenija – Madžarska so člani Odbora za spremljanje na 4. zasedanju odobrili 5 projektov. V okviru prednostne osi 1 so bili odobreni 4 projekti v skupni vrednosti nekaj manj kot 5 milijonov in pol sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odobreni so bili projekti Go in nature, IronCurtainCycling, Escape in Guide2Visit. V okviru prednostne osi 2 je bil odobren 1 projekt v vrednosti nekaj manj kot 350.000 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer: Right Profession II. Vseh pet odobrenih projektov se bo odvijalo tudi v Pomurju.

 

V projektu Go in nature bodo projektni partnerji, vodilni je Mestna občina Murska Sobota, približali obiskovalcem naravo in naravne vrednote v zaščitenih območjih skozi zelene trajnostne oblike turizma. Mestna občina bo v okviru projekta urejala območje ob reki Muri, večinoma v širši okolici kroškega broda, kjer bo uredila doživljajsko točko v obliki naravi prijazne infrastrukture.

Namen projekta Kolesarjenje ob železni zavesi je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob mednarodni kolesarski poti železne zavese EuroVelo 13. V okviru projekta bo vzpostavljena medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ter nova kolesarska ponudba in storitve.

Projekt Escape – pobeg iz zgodovine v prihodnost – Po poti strpnosti predvideva strokovno ovrednotenje in ureditev posameznih enot kulturne in naravne dediščine ter nekaterih zanimivosti. S pomočjo virtualnih in komunikacijskih orodij bo oblikovanih 5 trajnostnih, čezmejnih odklop paketov. V občini Apače, ki je vodilni partner, investicijski del projekta zajema opremo sakralno etnološkega muzeja.

Namen projekta Guide2Visit je dvig prepoznavnosti in pozicioniranje slovensko-madžarskega obmejnega območja kot skupne turistične destinacije. V sklopu projekta bo povezana turistična ponudba obmejnega območja na obeh straneh meje, v obliki skupne turistične ponudbe in turističnih paketov, prav tako pa bodo izvedene številne promocijsko-komunikacijske aktivnosti in izobraževanja.

Pomurska gospodarska zbornica pa je vodilni partner projekta Right profession 2, Pravi poklic za razvoj regije, katerega cilj je prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu dela in povečati možnosti za zaposlovanje na čezmejnem območju ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo predvidoma marca sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Tretji rok za predložitev vlog v okviru programa sodelovanja Interreg 5 – A Slovenija – Madžarka pa se izteče 11. aprila ob 12.00.