V etru
Tako na to gledam jaz in kako na to gledate vi
Domov

Omilili ukrepe za zaščito perutnine pred ptičjo gripo

31 marca 2017 Aktualno Novice


Virus aviarne influence je v Sloveniji še prisoten. Marca so tako ptičjo gripo potrdili pri štirih labodih. Državno središče za nadzor bolezni je ob tem sprejelo nekaj dopolnitev sklepov v zvezi s pojavi virusa. Ob izpolnjenih določenih pogojih je tako na nekaterih območjih ponovno možno gojenje perutnine v ujetništvu na prostem.

Kot je znano, je na območjih Območnih uradov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Maribor, Ptuj, Celje, Novo mesto, Koper in Murska Sobota – slednji pokriva celotno Pomurje – prepovedano gojiti perutnino in ptice v ujetništvu na prostem, uporabljati vodna zajetja na prostem, perutnino in ptice v ujetništvu oskrbovati z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje ptice in skladiščiti krmo, ki ni zaščitena pred stikom z divjimi pticami ali drugimi živalmi.

Državno središče za nadzor bolezni pa odslej dovoljuje določena odstopanja od navedenih ukrepov, vendar pod pogojem, da se izvajajo ukrepi biološke varnosti, kot so menjava obleke in obutve pri vstopu in izstopu iz objektov, v katerih se zadržuje perutnina, namestitev razkuževalnih barier, umivanje in razkuževanje rok, omejevanje dostopa drugih ljudi in živali do perutnine. Tako je odslej dovoljeno gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem, če so te živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezni način, če pa to ni mogoče, pa da če se vsaj oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini. Dovoljena je tudi uporaba vodnih zajetij na prostem, če so potrebna za nekatere vrste perutnine zaradi dobrobiti živali in je preprečen dostop divjim vodnim pticam. Prav tako je dovoljeno oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, in sicer po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence.

Po vsej Sloveniji pa še vedno velja prepoved razstav in drugih zbiranj ptic ter krmljenja prostoživečih vodnih ptic. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa ponovno opozarjajo ljudi, ki se gibajo na območjih, na katerih se zadržujejo prostoživeče vodne ptice in še posebej na območjih, kjer je bil virus ugotovljen, da lahko s čevlji, obleko ali prevoznimi sredstvi prenesejo virus na perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je virus H5N8 zelo nevaren. Pomembno je, da vsi imetniki perutnine dosledno upoštevajo odrejene ukrepe in izvajajo ukrepe biološke varnosti, da se čim bolj zmanjša možnost prenosa bolezni s prostoživečih ptic na perutnino ali ptice v ujetništvu, še dodajajo na Upravi.