V etru
Dogodki in odmevi
Domov

Pazljivo pri kurjenju kresov

29 aprila 2017 Aktualno Novice


Jutri zvečer bodo tudi marsikje po Pomurju zagoreli tradicionalni prvomajski kresovi. Ministrstvo za okolje in prostor kot vsako leto, tudi tokrat opozarja, da kurjenje kresov vpliva na koncentracije onesnaževal v zraku ter da je treba pri kresovanju upoštevati preventivne ukrepe za varstvo pred požarom v naravi.

Na Ministrstvu za okolje in prostor opozarjajo, da kurjenje kresov vpliva na koncentracije onesnaževal v zraku, predvsem tako imenovanih delcev PM10. Visoke koncentracije delcev in drugih onesnaževal so škodljive za zdravje ljudi. To velja še zlasti v primerih, ko se kuri neposušen les in razni odpadni material. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem pojasnjujejo, da vdihavanje visokih koncentracij delcev in drugih onesnaževal povzroča takojšnje draženje dihalnih poti, prizadene pa lahko tudi druge organske sisteme. Telo se v takšnih primerih odzove z vnetjem sluznic, ki ima za posledico solzenje oči in izcedek iz nosu, kašljanje in oteženo dihanje. Posebej so ogroženi dojenčki in otroci, starejši ljudje, ljudje z boleznimi srca in ožilja, ljudje z boleznimi dihal in sladkorni bolniki.

Na Ministrstvu za okolje in prostor poudarjajo, da je prepovedano kurjenje odpadkov, kot so na primer stare avtomobilske pnevmatike, obdelan les, odpadna embalaža. Predlagajo tudi, da naj bo velikost kresov vsaj razumno velika, les, ki se kuri na kresu, pa naj bo naraven in čim bolj suh.

Pri kurjenju v naravnem okolju je treba hkrati upoštevati preventivne ukrepe za varstvo pred požarom v naravi. Vsako kurišče v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more razširiti. Kurišče mora biti obdano z negorljivim materialom; prostor okoli kurišča, oddaljen vsaj en meter od zunanjega roba kurišča, mora biti očiščen vseh gorljivih snovi. Kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe. Ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 kilometrov na uro ali ob sunkih vetra se ne sme začeti kuriti oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati. Na kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi. Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom, na primer s peskom ali zemljo. Kot ob tem poudarjajo na Upravi za zaščito in reševanje morajo biti na javnih prireditvah s kresovanjem skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.