Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Po regijskih posvetih pripravljeni predlogi rešitev za zmanjšanje škode po divjadi

Po regijskih posvetih pripravljeni predlogi rešitev za zmanjšanje škode po divjadi

5 marca 2017 Aktualno Novice


Konec prejšnjega meseca je potekal še zadnji javni posvet o sobivanju ljudi in divjadi. Od 18. januarja se je po vsej Sloveniji zvrstilo 14 javnih posvetov za 15 lovsko upravljavskih območij. Vseh posvetov se je udeležilo 550 udeležencev. Na podlagi zbranih pripomb in mnenj udeležencev posvetov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo skupno poročilo, v katerem so zajeti povzetki potekov javnih posvetov po posameznih Lovsko upravljavcih območjih, rezultati ankete in zaključki. Te bo ministrstvo uporabilo kot izhodišče za izboljšanje upravljanja z divjadjo.

V Pomurju divjad – srnjad, jelenjad in divji prašič povzroča največ škode v Sloveniji, čeprav kmetje ne prijavljajo vseh škod na kmetijskih in gozdnih kulturah, kaže poročilo kmetijskega ministrstva, ki so ga oblikovali po regijskih posvetih o sobivanju ljudi in divjadi. Na beltinskem so udeleženci med drugim izpostavili,  da so razen na Goričkem škode drugod po Pomurju znosne, posebej težavno pa je upravljanje z jelenjadjo in divjim prašičem ob meji z Madžarsko. Izpostavili so tudi prenizke izplačane odškodnine, predolg rok za ocenjevanje škode na kmetijskih kulturah, dejstvo, da lovci nimajo vpliva na načrtovanje odvzema divjadi, morajo pa te načrte izpolniti, drugače plačajo kazen, predlagali so tudi povečan odvzem jelenjadi.

Poročilo vsebuje tudi zaključke z iskanjem rešitev za boljše sobivanje ljudi in divjadi, pa tudi za sodelovanje lastnikov kmetijskih zemljišč, gozdov in lovcev. Pri lovstvu bo treba izboljšati komunikacijo med upravljavci lovišč in oškodovanci. Kmetje bodo morali še naprej pravočasno prijavljati škodo, kmetijsko ministrstvu pa bo v okviru Uredbe za opredelitev vrst škod od divjadi, ki se pripravlja, preučilo možnosti za izboljšanje in poenostavitev prijavljanja škode, prav tako bo tudi skušalo ugotoviti, kako pridobiti čim več preverljivih vrednosti kmetijskih pridelkov, prilagojenih posameznemu območju. V uredbi naj bi se uredilo tudi področje popašenosti travnikov in pašnikov s strani divjadi in določil način ocenjevanje škode in primerne odškodnine. Glede mnenja, da je 8 dnevni rok za oceno škode predolg, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano svetujejo upravljavcem, naj cenitev opravijo čim prej. Glede upravljanja z jelenjadjo se bo na ravni Slovenije izdelala dolgoročna strategija, s kateri bi se med drugim določilo območja, kjer je prisotnost jelenjadi dopustna in kjer ni. Tam, kjer jelenjad ni dopustna, bi se lahko izvajal odstrel tako, da bi bila na teh območjih jelenjad le kot prehodna divjad in ne stalno prisotna, še piše v poročilu kmetijskega ministrstva po posvetih o sobivanju ljudi in divjadi.