V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Podelili priznanja Civilne zaščite za leto 2016

3 marca 2017 Aktualno Novice


V Gledališču Park v Murski Soboti pravkar poteka osrednja regijska slovesnost v počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite. Na njej bodo podelili tudi priznanja in nagrade Civilne zaščite.

Ob dnevu Civilne zaščite tradicionalno podeljujejo najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite in drugim posameznikom, skupinam, občinam in gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam priznanja Civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Srečko Šestan je za območje Uprave za zaščito in reševanje, izpostave Murska Sobota za leto 2016 skupaj podelil 13 priznanj Civilne zaščite, in sicer 10 bronastih znakov, enega srebrnega in 2 zlata Znaka Civilne zaščite.

Bronasti znak Civilne zaščite prejmejo posamezniki, skupine in organizacije za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Pomurski prejemniki so Drago Ivanič, Stanko Lebar, Tomaž Munda, Martin Panič, Jože Trajber, Tomislav Vrečič in Denis Zupančič ter 3 ekipe Prve pomoči Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Murska Sobota.

Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč. Prejme ga Branko Lončar.

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Zlati znak prejmeta Peter Cvetkovič in Dušan Utroša.

1. marec je za dan Civilne zaščite določila vlada leta 1992, z njim pa želijo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želijo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.