Domov

Pomurske mlekarne poplačale navadne upnike

10 julija 2017 Aktualno Novice


Pomurske mlekarne, ki so od oktobra 2015 v prisilni poravnavi, so v petek poravnale 5,1 milijona evrov vseh obveznosti do navadnih, nezavarovanih upnikov. Teh je bilo okrog 580. Družba je danes na sodišče poslala potrdilo o poplačilu, rok za to se namreč izteče jutri. Za poplačilo so mlekarne namenila lasten denar iz tekočega poslovanja, brez posojil. Preostalo je še 6,2 milijona finančnega dolga prednostnim upnikom, bankam in skladom. 

Razlog, da se prisilna poravnava, v kateri so Pomurske mlekarne od oktobra 2015, tako uspešno odvija, vidi direktor družbe Robert Serec v hkratni uvedbi poslovnega in finančnega prestrukturiranja, svojo vlogo so odigrale tudi zadruge, ki so mlekarnam stale ob strani. Družba je leta 2015 ustvarila 35,5 milijona evrov prihodkov in nekaj čez 1,5 milijona dobička, pri tem pa je imela konec leta še 12.3 milijona evrov zapadlih obveznosti. Lani so poslovali nekoliko slabše, predelali so okrog 60 milijonov litrov surovega mleka in ustvarili 33,3 milijona evrov prihodkov, ter 1,16 milijona evrov čistega dobička, ki pa ostaja nerazporejen. Serec izpostavlja tudi sprotno plačevanje mleka kmetov; mleko plačajo v 45 dneh.  Pomurske mlekarne ta čas za liter mleka kmetu plačajo od 32,5 do 33 centov, odvisno od kakovosti.

Sicer načrtujejo za letošnje poslovno leto nekaj čez 37 milijonov evrov prihodkov od prodaje in slabih 400.000 evrov dobička. Zanima jih tujina, kamor ta čas prodajo okrog 16 odstotkov svojih izdelkov, cilj v naslednjih 5-ih letih je povišati izvoz na 35 do 40 odstotkov. Za naložbe so v Pomurskih mlekarnah v zadnjih dveh letih namenili 1,4 milijona, v naslednjih petih do sedmih letih pa načrtujejo za naložbe nameniti od 8 do 12 milijonov evrov, in sicer za prenovo celotne družbe. Vse naložbe bodo izvajali fazno, najprej nameravajo prestaviti proizvodnjo v nov obrat, je še napovedal direktor Robert Serec.