V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Potrdili cene vode v občini Gornja Radgona

10 februarja 2017 Aktualno Novice


Občinski svet v Gornji Radgoni je imel na včerajšnji seji kar nekaj vsebinskih točk. Med drugim so odločali o soglasju  k začetku postopkov za investicijo gradnje nadzidave dela stavbe Zdravstvenega doma Gornja Radgona, potrdili so cene storitev in Elaborat o oblikovanju cene občinske obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona. Potrdili so  Pravilnik o priznanjih in nagradah za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja in opravili prvo branje predloga Proračuna občine Gornja Radgona za leto 2017.

Najprej so člani sveta dali soglasje k začetku postopkov za investicijo gradnje nadzidave dela stavbe Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Kot pojasnjujejo v Zdravstvenem domu, bi z nadzidavo dela stavbe na površini približno 500 kvadratnih metrov rešili prostorsko stisko. Z nadzidavo nameravajo urediti nove prostore za dispanzerja medicine dela, prometa in športa, v katerih bi uredili tudi očesno ambulanto. Urediti želijo še prostore pediatrične ambulante, predavalnico, dvigalo, prostore referenčnih ambulant in prostor za psihologa oziroma logopeda. Ocenjena vrednost naložbe je okoli 600.000 evrov, dodatno bodo prišteti še stroški za projektno dokumentacijo in opremo prostorov. Zdravstveni dom Gornja Radgona je trenutno zmožen sam za naložbo prispevati med 300 in 350.000 evri, preostalo naj bi primaknile občine ustanoviteljice. Občinski svet v Gornji Radgoni se je strinjal, da bodo za to naložbo namenili denar, ki ga bo občina Gornja Radgona prejela kot delež, ki ji pripada iz dela dobička Pomurskih lekarn.

 

V nadaljevanju seje so se posvetili cenam storitev in Elaboratu o oblikovanju cene občinske obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gornja Radgona. Gre za ceno, ki velja samo v občini, pa še to do sprejema enotne cene v celotnem Sistemu C pomurskega vodovoda. Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine. Cena omrežnine je fiksna in znaša za dimenzijo priključka DN 20 5,93 evra. Vodarina pa je odvisna od porabe vode. Do sedaj je bila ta cena 0,7395 evra za kubični meter pitne vode, odslej bo 0,8403 evra za kubični meter vode – temu pa je treba prišteti še DDV. Občinska uprava je tudi predlagala, da ta čas občina ne bi subvencionirala omrežnine in bi ta denar zagotovila pozneje, ko bodo cene enotne v sistemu in po pričakovanjih tudi bistveno višje.

 

Občinski svet v Gornji Radgoni je na sinočnji seji obravnaval in sprejel predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja. Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za končano izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja med drugim določa, da so najuspešnejši učenci osnovnih in glasbenih šol v občini enkrat letno, praviloma ob koncu šolskega leta upravičeni do priznanja oziroma simbolične praktične nagrade, ki jim jo na posebnem sprejemu podeli župan. Do denarne nagrade pa so upravičeni dijaki in študentje, ki imajo vsaj eno leto stalno prebivališče v občini Gornja Radgona in so do dopolnjenega 29. leta končali program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali dodiplomski študij oziroma magistrski študij po 2. bolonjski stopnji ali doktorski po 3. bolonjski stopnji. Nagrado prejmejo tudi tisti, ki so do 29. leta starosti dosegli javno priznan uspeh ali izjemen dosežek v času srednješolskega izobraževanja oziroma študija. Nagrada za končan program srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja znaša 200 evrov bruto, za diplomo na višješolskem študiju 75 evrov, za diplomo na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu 100 evrov, pri obeh pa za deficitarno študijsko smer posamezniki dobijo še dodatnih 50 evrov. Študenti za magisterij prejmejo 200 evrov in za doktorat znanosti 400 evrov bruto. Za javno priznan uspeh in za strokovno ukvarjanje z lokalno problematiko je nagrada 200 evrov, za izjemen dosežek pa  100. Vloge za nagrade morajo kandidati oddati najpozneje v 6 mesecih od dneva končanega izobraževanja oziroma dosega javno priznanega uspeha ali izjemnega dosežka.