V etru
Danes v Pomurju Sloveniji in svetu
Domov

Previdno pred škropljenjem

16 marca 2017 Aktualno Novice


S pomladjo bodo kmetovalci začeli tudi opravila na poljih. Mednje sodi tudi škropljenje različnih kmetijskih kultur. Vendar morajo pri tem upoštevati določena pravila, med drugim morajo skrbeti za varovanje čebel, ki so eden ključnih kazalnikov čistosti okolja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter v sodelovanju s Čebelarsko zvezo in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije začelo vsakoletne aktivnosti obveščanja in osveščanja javnosti o pomenu pravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Z aktivnostmi želijo zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in za okolje, poseben poudarek pa je na varovanju čebel. Kot je znano, so fitofarmacevtska sredstva namenjena zatiranju škodljivih organizmov in rastlin, ob nepravilni uporabi pa imajo lahko negativne vplive tako na zdravje ljudi, kot tudi na okolje. Dovoljeno je uporabljati le v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. Kmetovalci morajo biti pozorni na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco. Izredno pomembna je dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme, opozarjajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Škropilno brozgo naj pripravljajo na posebnih mestih za polnjenje in mešanje, kjer morebitno razlitje ne more doseči vodnih tokov in drenažnih jarkov. Škropilnice morajo biti pregledane in brezhibno delujoče. Prepovedano je škropiti ob vetrovnem vremenu.

Posebno skrb morajo kmetovalci namenjati čebelam in drugim organizmom, ki nabirajo nektar, cvetni prah in medeno roso in so s tem izpostavljeni fitofarmacevtskim sredstvom. Sredstva, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom. Pri uporabi takih sredstev morajo uporabniki fitofarmacevtskih sredstev upoštevati določena navodila. Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti med škropljenjem s čebelam nevarnimi škropivi pokošena, uporaba sistemičnih sredstev je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin, uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih fitofarmacevtskih sredstev pa je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času, in sicer od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba določenega sredstva v celoti prepovedana med cvetenjem.

Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo voditi tudi evidenc o uporabljenih sredstvih. Odpadno embalažo morajo pravilno očistiti, lahko jo vrnejo v trgovino s fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma odnesejo za posebno zbirno mesto, še svetujejo na kmetijskem ministrstvu.