Domov

Proti HE na Muri tudi znanstveniki

27 februarja 2019 Aktualno Novice


100 znanstvenikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Nemčije, Portugalske, Švice, Španije in Srbije je danes na Ministrstvo za okolje in prostor poslalo skupno izjavo, s katero podpirajo trajno zaščito reke Mure in pozdravljajo odločitev ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, da prepreči gradnjo jezov. Danes je namreč potekel rok za oddajo pripomb in predlogov na osnutek uredbe, ki bi preprečila gradnjo osmih hidroelektrarn na reki Muri. Znanstveniki hkrati pozivajo slovensko vlado, da čimprej potrdi uredbo za odvzem koncesije za gradnjo elektrarn na Muri.

Kot je znano, je minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je medtem zaradi makete drugega tira podal odstopno izjavo, 13. februarja izdal osnutek uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo osmih hidroelektrarn na Muri. Javnost je imela 14-dnevni rok za posredovanje pripomb in predlogov.

Znanstveniki iz Slovenije in od drugod so ob tej priložnosti poslali izjavo podpore ministru. Kot so zapisali, bi hidroelektrarne na Muri povzročile veliko hidrološko in ekosistemsko spremembo in posledično veliko škodo na območju izjemne naravne in kulturne dediščine Pomurske regije. Znanstveniki v izjavi izpostavljajo, da z osnutkom uredbe minister Leben le izpolnjuje zavezo iz koalicijskega sporazuma slovenske vlade iz septembra 2018, da elektrarn na Muri ne bo ter da se ta rečni ekosistem zaščiti. Ko bo uredba potrjena, pravijo znanstveniki, bo to osnova za dolgoročno zaščito in trajnostni razvoj regije ob Muri.

“Hidroelektrarne na Muri bi povzročile veliko hidrološko in ekosistemsko spremembo in posledično veliko škodo na območju izjemne naravne in kulturne dediščine Pomurske regije. Minister Leben je storil pomemben  korak, ki zagotavlja ohranjanje  naravnega okolja in trajnostne ekosistemske storitve lokalni skupnosti”, pravi profesor Dr. Mihael J. Toman, iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je tudi eden glavnih podpornikov izjave znanstvene skupnosti”.

Eden od pobudnikov izjave, profesor Steven Weiss z graške univerze med drugim poudarja, da so številne mednarodne študije pokazale negativni vpliv hidroelektrarn na rečni tok in celoten rečni ekosistem, saj so uničile naravne habitate, rastlinske in živalske vrste so začele upadati, ali celo izginile. “To je še posebno pomembno pri reki Muri, kjer bi jezovi prinesli upad biološke produktivnosti in izgubo največje diverzitete avtohotnih rečnih ribjih vrst v Sloveniji”, še izpostavlja Weiss.

“Mura je središče biotske raznovrstnosti Slovenije in Evrope, območja Natura 2000, dom največjih poplavnih ravnic v Sloveniji ter skupaj z Dravo in Donavo del največjega prosto tekočega rečnega sistema v centralni Evropi. Te edinstvene vrednote so lahko ohranjene le, če Mura ostane prosto tekoča,” pravi izr. prof. dr. Gregory Egger z nemškega inštituta za tehnologijo Karlsruher, mednarodni strokovnjak za poplavne ravnice in eden pobudnikov izjave.

Steven Weiss in Gregory Egger sta že leta 2017 v dveh študijah ugotovila, da bi imela že prva načrtovana hidroelektrrana Hrastje-Mota velike negativne posledice na naravni rečni ekosistem Mure. Skupina znanstvenikov se z njima strinja – Muro je treba zaščititi.