Domov

Prva skupščina delničarjev Pomurskih mlekarn

20 marca 2017 Aktualno Novice


Na sedežu Pomurskih mlekarn je dopoldne potekala skupščina delničarjev. Direktor družbe Robert Serec je bil zadovoljen, saj se je s tem po njegovem mnenju končalo težko obdobje prestrukturiranja Pomurskih mlekarn.

Novi lastniki, teh je 7, in sicer Delavska hranilnica-Storitve d.o.o., Kerka genetics kft, Mlekarska zadruga Ptuj z.o.o., Tyrol kft, Kmetijska zadruga Radgona z.o.o., Pomurski sejem d.d. in Media d.o.o., so soglasno podprli vse predlagane sklepe. Tako so sprejeli Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2015 in potrdili predlog, da se število članov nadzornega sveta zmanjša s 5 na 3. Novi člani nadzornega sveta Pomurskih mlekarn so Robert Černe, Dušan Grlica in Damir Rob. Z današnjo skupščino so lastniki po mnenju direktorja Pomurskih mlekarn Roberta Serca začrtali novo smer delovanja podjetja.

Kot je po skupščini delničarjev povedal Serec, je nujna rekonstrukcija Pomurskih mlekarn na investicijskem področju. Lanska nihanja cen mleka na trgu so dobro prebrodili, s poslovanjem so zadovoljni. Število kooperantov je padlo, vendar zaradi ukrepa Evropske komisije, ki je finančno podprla zmanjšanje pridelave mleka. Mlekarne so lani predelale 60 milijonov litrov mleka, letos jih bo besedah direktorja Serca, načrtujejo predelati 65 milijonov. Dolgoročno pa napredujejo z majhnimi koraki, počasi, a vztrajno, saj si želijo, tako Serec, da bi Pomurske mlekarne delovale vsaj še naslednjih 15 let.