Domov

»Pušča postaja vse bolj urejeno romsko naselje«

7 aprila 2017 Aktualno Novice


V romskem naselju Pušča so odprli spominski park in drevored sožitja. Drevesa so tam zasadili gostje ob različnih priložnostih, zdaj so vsako označili z glinasto tablico, na kateri je tudi nov simbol Pušče. Za tega so izbrali lista hrasta in javorja, ki se pojavljata v prvih zapisih o Pušči.

 

Na dogodku so predstavili še punčko Ano, ki je prav tako nastala po zgodbi o naseljevanju Romov na Pušči. Naštete pridobitve so nastale v projektu Kultura in turizem in pomenijo korak k razvoju tega romskega naselja. Dogodka se je udeležil tudi direktor Urada za narodnosti Stane Baluh, ki je pohvalil prizadevanja za to, da »Pušča postaja vse bolj urejeno romsko naselje«, ki je privlačna tudi za turiste.

 

 

O tem, kako kraj postaviti na turistični zemljevid Slovenije, razmišlja tudi romski svetnik Darko Rudaš. Predvsem pa si Rudaš želi, da bi s tovrstnimi projekti ustvarili čim več novih delovnih mest. Dogodek sodi v sklop praznovanja svetovnega dne Romov, ki je 8. aprila.