V etru
Zimzelenčki
Domov

Razglasili najboljše natečaja Odpadno je uporabno

23 marca 2017 Aktualno Novice


Zavod PEC Murska Sobota je skupaj s podjetjem Saubermacher–Komunala Murska Sobota ob svetovnem dnevu voda pripravil v Trgovskem centru Maximus Murska Sobota prireditev z naslovom  »Odpadne vode«. Ob tej priložnosti je podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota v sodelovanju s partnerjema projekta Flaška in Radenska ob koncu natečaja »Odpadno je uporabno 2016/2017« podelilo priznanja in nagrade najuspešnejšim vzgojno-izobraževalnim zavodom.

K sodelovanju so povabili vse prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer podjetje Saubermacher Komunala Murska Sobota opravlja aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Povabilu se je odzvalo 23 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Upravnih enot Murska Sobota in Lendava. Namen natečaja je bil vzpodbuditi mlade k ločenemu zbiranju odpadnega jedilnega olja in ohranjanju naravnih virov.

V prvem sklopu natečaja so otroci iz vrtcev likovno ustvarjali na temo ohranjanja naravnih virov. Sodelovalo je 5 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupaj 8 izdelki. Te je pregledala ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali akademski slikar Mirko Rajnar, direktor Zavoda PEC Murska Sobota Milan Bogataj in zaposlena v podjetju Saubermacher-Komunala Jasmina Škaper.

V prvem starostnem obdobju je komisijo najbolj prepričal izdelek otrok Osnovne šole Sveti Jurij Rogašovci, vzgojno varstvena enota vrtec Rogašovci. Otroci so ustvarili risbo z naslovom Čistilna akcija Očistimo oljne madeže. V drugem starostnem obdobju pa je zmagal izdelek Frnikole v vodi, delo otrok Osnovne šole Sveti Jurij Rogašovci, vzgojno varstvena enota pri matični šoli Sveti Jurij.

Osnovnošolci in srednješolci so v istem sklopu natečaja na temo ohranjanja naravnih virov ustvarjali literarno. Sodelovalo je 12 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Upravnih enot Murska Sobota in Lendava s skupaj 21 literarnimi prispevki, ki jih je anonimno ocenila komisija v sestavi dr. Klaudija Sedar, domoznanka Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Milan Bogataj, direktor Zavoda PEC Murska Sobota in Aleksandra Vogrinčič, zaposlena v podjetju Saubermacher-Komunala.

V kategoriji prve triade je zmagalo literarno delo z naslovom Dori in Lora. Zgodbo so ustvarili učenci 2. razreda Osnovne šole Kobilje, ki so se dotaknili problematike onesnaženosti dela potoka.

V kategoriji druge triade je zmagala pravljica z naslovom 100 kapljic učencev Osnovne šole II Murska Sobota. Pravljica govori o odgovornem odnosu do vode in pomenu vode za ljudi.

V kategoriji tretje triade pa je zmagala pesem učenke Osnovne šole Kobilje z naslovom Vsaka kapljica vabi. Kratka in spevna pesmica obravnava več vidikov varovanja okolja.

V kategoriji srednjih šol je zmagalo literarno delo dijakinje Srednje zdravstvene šole Murska Sobota z naslovom Na zabavo v naravo. Prispevek na konkretnem primeru poudari nepremišljeno človeško ravnanje, ki ima lahko usodne posledice za okolje, v katerem živimo.

Izdelki so razstavljeni v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota do 14. aprila.

V drugem sklopu natečaja so izvedli akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja, ki je potekala v času od 1. novembra 2016 do 15. marca 2017. Najbolj prizadevni so bili učenci Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, ki so zbrali 0,96 kilograma odpadnega jedilnega olja na učenca.