V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Razpis za tekmovanje Mladi in kmetijstvo

10 marca 2017 Aktualno Novice


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine sta razpisali tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Najboljše ekipe z regijskih tekmovanj, ki bodo po vsej Sloveniji, se bodo uvrstile na državni kviz Mladi in kmetijstvo, ki bo 22. aprila pri Svetem Juriju ob Ščavnici. 

Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo lahko sodelujejo tričlanske ekipe mladih s podeželja, ki se prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine. Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starejši od 20 let, za tretjo osebo ni starostne omejitve. Za lanskoletno zmagovalno ekipo državnega tekmovanja starostne omejitve ne veljajo. Teme letošnjega tekmovanja so prašičereja, podlubniki, vožnja s kmetijsko mehanizacijo in praznično leto slovenskega kmeta. Tekmovalci lahko tekmujejo na treh ravneh: občinski oziroma lokalni, regijski oziroma območni in državni. Tekmovanja se opravijo, če se prijavita vsaj dve ekipi. Obvezna so regijska tekmovanja, ki morajo biti izvedena do konca marca, najboljše ekipe z regijskih tekmovanj pa se uvrsti na državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo, ki bo 22. aprila pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Lanska zmagovalna ekipa Društva podeželske mladine Sveti Jurij ob Ščavnici na državnem tekmovanju sodeluje brez predhodnega izbora.